« Psal 42:11 Księga Psalmów 43:1 Psal 43:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(42:1) Sędzi mie, Boże, i obeźrzy rzecz moję od luda nieświętego, od człowieka złego i lściwego otejmi mie.
2.PS.PUŁAWSKIDawid. (42:1) Sędzi mie, Boże, i rozgodź przę moję od luda nieświętego, od człowieka złego i łżywego otejmi mie.
3.WUJEK.1923Psalm Dawidowi. Osądź mię, Boże, a rozeznaj sprawę moję od narodu nieświętego: od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij mię.
4.GDAŃSKA.1881Sądź mię, o Boże! a ujmij się o sprawę moję; od narodu niemiłosiernego, i od człowieka zdradliwego i niezbożnego wyrwij mię;
5.GDAŃSKA.2017Osądź mnie, Boże, broń mojej sprawy przeciwko narodowi bezbożnemu; wybaw mnie od człowieka podstępnego i bezbożnego;
6.PS.BYCZ.1854Osądź-mię, o-Boże! i-bróń sprawy-mojéj; od-narodu niezbożnego, od-człowieka chytrego, i-przewrotnego oswobódź-mię.
7.GÖTZE.1937WYWIEDŹ prawo moje, Boże, i prowadź sprawę moją przeciwko niemiłosiernemu narodowi; od ludzi obłudnych i nieprawych wybaw mię!
8.CYLKOWSądź mnie Panie i obroń sprawę moję od ludu niemiłosiernego, od ludzi zdrady i bezprawia wybaw mnie.
9.KRUSZYŃSKISądź mnie, Boże, i rozważ sprawę moją: od narodu niemiłosiernego, od męża pysznego i zdradliwego wyrwij mnie.
10.ASZKENAZY Bądź mym sędzią, o Boże, i walcz o mą sprawę - z ludem niemiłościwym, od męża fałszu i nieprawości chciej mię wyzwolić!
11.SZERUDABądź sędzią moim, Boże, i prowadź sprawę moją z ludźmi bezbożnymi! Wybaw mnie od ludzi fałszywych i złośliwych!
12.TYSIĄCL.WYD1(42:1) Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość i broń mojej sprawy przeciw niezbożnemu ludowi, wybaw mię od człowieka podstępnego i niegodziwego.
13.TYSIĄCL.WYD5Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość i broń mojej sprawy przeciw ludowi, co nie zna litości; wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego!
14.BRYTYJKABądź sędzią moim, Boże, I rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym! Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych!
15.POZNAŃSKAOddaj mi sprawiedliwość, o Boże, prowadź moją sprawę przeciwko ludowi bezbożnemu; wybaw mnie od człowieka zdradliwego i występnego!
16.WARSZ.PRASKAOkaż mi swoją sprawiedliwość, Boże, broń mojej sprawy przed bezlitosnym ludem i ratuj mnie przed zdrajcą źle czyniącym.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądź mi sędzią, Boże, i obroń moją sprawę; wybaw mnie od niemiłosiernego ludu, od ludzi zdrady i bezprawia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOsądź mnie, Boże, Rozstrzygnij mój spór z bezbożnym narodem! Wybaw mnie od ludzi fałszywych i podłych!
19.TOR.PRZ.Osądź mnie, Boże, i rozstrzygnij mój spór z tym nieświętym narodem! Och! Wybaw mnie od człowieka fałszywego i niesprawiedliwego!