« Psal 46:9 Księga Psalmów 46:10 Psal 46:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(45:10) Bądźcie i widzcie, iż ja jeśm Bog, powyszon będę w ludzioch i powyszon będę na ziemi.
2.PS.PUŁAWSKI(45:10) Uproźnicie sie i widzcie, iż ja jeśm Bog, powyszszon będę w poga❬ń❭stwie i powyszon będę na ziemi.
3.WUJEK.1923(46:11) Uspokójcie się a obaczcie, żeciem ja jest Bóg: będę podwyższon między narody, i będę podwyższon na ziemi.
4.GDAŃSKA.1881(46:11) Mówiąc: Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg; będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem; będę wywyższony wśród narodów, będę wywyższony na ziemi.
6.PS.BYCZ.1854(46:11) Przestańcież, i-poznajcie, że Ja Bogiem; będę-wywyższon między-narodami; będę-wywyższanym na-ziemi.
7.GÖTZE.1937(46:11) Zaniechajcie tego a poznajcie, żem Ja Bóg; będę wywyższony między narodami; będę wywyższony na ziemi.
8.CYLKOW(46:11) Przestańcie i poznajcie żem ja Pan, góruję ponad narody, góruję na ziemi.
9.KRUSZYŃSKI(46:11) "Przystańcie i wiedzcie, żem Ja Bogiem: będę wywyższony między narodami - będę wywyższony na ziemi".
10.ASZKENAZY (46:11) "Zaniechajcie a wiedzcież, że Jam Bogiem, wywyższę się między narodami, wywyższę się na ziemi".
11.SZERUDA(46:11) Przestańcie i poznajcie, że Ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi!
12.TYSIĄCL.WYD1(45:11) «Skończcie z tym, a we mnie Boga uznajcie, wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi».
13.TYSIĄCL.WYD5(46:11) Zatrzymajcie się i wiedzcie, że Ja jestem Bogiem, jestem ponad narodami, jestem ponad ziemią!
14.BRYTYJKA(46:11) Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi!
15.POZNAŃSKA(46:11) Ustąpcie i uznajcie, że to Ja jestem Bogiem, Ja, wywyższony ponad narodami, wywyższony ponad ziemią.
16.WARSZ.PRASKA(46:11) Skończcie już i uznajcie, że jestem Bogiem, że jestem ponad narodami i ponad całą ziemią.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(46:11) Przestańcie i poznajcie, że Ja jestem Bogiem; góruję nad narodami i będę wywyższony na ziemi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(46:11) Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja jestem Bogiem, Wielkim wśród narodów, Wywyższonym na ziemi!