« Psal 46:10 Księga Psalmów 46:11 Psal 47:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(45:11) Bog czci s nami, przyjemca nasz Bog Jakob.
2.PS.PUŁAWSKI(45:11) Bog mocy s nami, przyjemca nasz Bog Jakobow.
3.WUJEK.1923(46:12) Pan zastępów z nami, Bóg Jakóbów obrońcą naszym.
4.GDAŃSKA.1881(46:12) Pan zastępów z nami; twierdzą wysoką jest nam Bóg Jakóbowy. Sela.
5.GDAŃSKA.2017PAN zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(46:12) Pan zastępów z-nami; twiérdzą-obronną, jest nam Bóg Jakóba.
7.GÖTZE.1937(46:12) Pan zastępów jest z nami; warownym zamkiem jest nam Bóg Jakóba. Sela.
8.CYLKOW(46:12) Bóg zastępów z nami, twierdzą naszą Pan Jakóba. Sela.
9.KRUSZYŃSKI(46:12) Pan zastępów z nami, twierdzą dla nas Bóg Jakóbowy. - SELAh.
10.ASZKENAZY (46:12) Jehowa. Pan zastępów z nami, wywyższeniem nam Bóg Jakóbów. Selah.
11.SZERUDA(46:12) Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakubowy.
12.TYSIĄCL.WYD1(45:12) Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(46:12) Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Sela.
14.BRYTYJKA(46:12) Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.
15.POZNAŃSKA(46:12) Jahwe Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba twierdzą naszą.
16.WARSZ.PRASKA(46:12) Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas Opoką. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(46:12) WIEKUISTY Zastępów jest z nami, naszą twierdzą jest Bóg Jakóba. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(46:12) PAN Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba - oto nasza twierdza. Sela.
19.TOR.PRZ.Jhwh Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Sela.