« Psal 46:3 Księga Psalmów 46:4 Psal 46:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(45:4) Rzeczna bystrość wiesieli miasto boże, oświęcił jest przebytek swoj Nawyszszy.
2.PS.PUŁAWSKI(45:4) Rzeczna bystrość wiesieli miasto boże, oświęcił jest stan swoj wszech Wyszszy.
3.WUJEK.1923(46:5) Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże: poświęcił przybytek swój Najwyższy.
4.GDAŃSKA.1881(46:5) Strumienie rzeki jego rozweselają miasto Boże, najświętsze z przybytków najwyższego.
5.GDAŃSKA.2017Jest rzeka, której strumienie rozweselają miasto Boże, miejsce święte przybytków Najwyższego.
6.PS.BYCZ.1854(46:5) Wszelako rzéka, strumieniami-swymi, rozweseli miasto Bożé, świętość mieszkań Najwyższego.
7.GÖTZE.1937(46:5) Oto strumień: potoki jego rozweselają miasto Boże, święte mieszkanie Najwyższego.
8.CYLKOW(46:5) Strumień i potoki jego, rozweselą gród Pański, święte przybytki Najwyższego.
9.KRUSZYŃSKI(46:5) Strumienie rzeki Jego rozweselają miasto Boże, najświętsze wśród przybytków Najwyższego.
10.ASZKENAZY (46:5) Nadpłynął strumieniem - odnogi jego rozradują stolice bożą - święty przybytków Najwyższego.
11.SZERUDA(46:5) Jest rzeka, której strumienie rozweselają gród Boży, najświętszy przybytek Najwyższego.
12.TYSIĄCL.WYD1(45:5) Nurty rzeki rozweselają miasto Boże — najświętszy przybytek Najwyższego.
13.TYSIĄCL.WYD5(46:5) Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże - uświęcony przybytek Najwyższego.
14.BRYTYJKA(46:5) Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego.
15.POZNAŃSKA(46:5) Nurty rzeki wnoszą wesele do Miasta Bożego, świętego Przybytku Najwyższego.
16.WARSZ.PRASKA(46:5) Jest rzeka, której wody radują miasto Boże i święte przybytki Najwyższego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(46:5) Oto strumień, a jego potoki rozweselą miasto Pana, święte przybytki Najwyższego.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(46:5) Jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga, Święte mieszkanie Najwyższego.