« Psal 46:5 Księga Psalmów 46:6 Psal 46:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(45:6) Zamącili są sie ludzie i nakłoniła są sie krolewstwa, dał jest głos swoj, poruszyła jest sie ziemia.
2.PS.PUŁAWSKI(45:6) Zamącili sie ludzie i nakłoniły sie krolestwa, dał głos swoj, poruszyła sie ziemia.
3.WUJEK.1923(46:7) Potrwożyli się narodowie, i nachyliły się królestwa: dał głos swój, poruszyła się ziemia.
4.GDAŃSKA.1881(46:7) Gdy się wzburzyły narody, a zatrząsnęły się królestwa, Pan wydał głos swój, i rozpłynęła się ziemia.
5.GDAŃSKA.2017Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, on wydał swój głos i rozpłynęła się ziemia.
6.PS.BYCZ.1854(46:7) Burzą-się narody, chwieją-się królestwa; On-dozwala, od-głosu-swego, że, rozpuszcza-się ziemia.
7.GÖTZE.1937(46:7) Wzburzyły się narody; zachwiały się królestwa; odezwał się głosem Swoim: wtedy roztopiła się ziemia.
8.CYLKOW(46:7) Burzyły się narody, runęły królestwa, rozległ się głos Jego, struchlała ziemia.
9.KRUSZYŃSKI(46:7) Wzburzyły się narody, królestwa się poruszyły; Pan dał głos swój: rozpłynęła się ziemia.
10.ASZKENAZY (46:7) Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, - przemówił głosem Swym, rozpłynie się ziemia.
11.SZERUDA(46:7) Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim, rozpłynęła się ziemia.
12.TYSIĄCL.WYD1(45:7) Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa — zagrzmiał głos Jego, rozpłynęła się ziemia:
13.TYSIĄCL.WYD5(46:7) Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa. Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia.
14.BRYTYJKA(46:7) Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia
15.POZNAŃSKA(46:7) Narody szaleją, chwieją się królestwa; głos Jego grzmi - i ziemia się rozpada.
16.WARSZ.PRASKA(46:7) Burzą się całe narody, chwieją królestwa, a gdy zabrzmi głos Pana, zapadnie się ziemia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(46:7) Burzyły się narody, runęły królestwa, rozległ się Jego głos i struchlała ziemia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(46:7) Burzą się narody, chwieją się królestwa - Gdy On wydaje głos, rozpływa się ziemia.