« Psal 47:9 Księga Psalmów 48:1 Psal 48:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(47:1) Wieliki Gospodzin i chwalny barzo w mieście Boga naszego, na gorze świętej jego.
2.PS.PUŁAWSKI(47:1) Wieliki Bog i chwalny barzo w mieście Boga naszego, na gorze świętej jego.
3.WUJEK.1923(48:1) Psalm pienia, synów Kore, wtórego dnia Sabbathu. (48:2) Wielki Pan, i chwalebny bardzo w mieście Boga naszego, na górze świętéj jego.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń psalmu synów Korego. (48:2) Wielki jest Pan, i bardzo chwalebny w mieście Boga naszego, na górze świętej swojej.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń i psalm dla synów Korego. Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze.
6.PS.BYCZ.1854(48:1) Spiéw, i Psalm dzieci Koracha. (48:2) Wielki Pan, i-wysławianPPP bardzo, w-mieście Boga-naszego, na górze Swiętości-swojéj.
7.GÖTZE.1937(48:1) PIEŚŃ psalmu synów Koracha. (48:2) Wielki jest Pan i bardzo chwalebny w mieście Boga naszego, na górze świętej Swojej.
8.CYLKOW(48:1) Pieśń. Psalm Korachidów. (48:2) Wielkim Bóg i sławionym wielce w grodzie Pana naszego, na górze świętéj Swojéj.
9.KRUSZYŃSKI(48:1) Pieśń Psalmu synów Korego. (48:2) Wielki jest Pan i uwielbiony bardzo w mieście Boga naszego, na górze swej świętej.;
10.ASZKENAZY (48:1) Pieśń Korachidów do śpiewu. (48:2) Wielki Jehowa i uwielbion wielce w mieście naszego Boga, na górze Swej świętości.
11.SZERUDA(48:1) Pieśń, psalm Korachitów. (48:2) Wielki jest Pan i wielce chwały godzien w mieście Boga naszego, na swej górze świętej.
12.TYSIĄCL.WYD1(47:1) Pieśń. Psalm. Synów Koracha. (47:2) Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, w mieście Boga naszego. Góra Jego święta,
13.TYSIĄCL.WYD5(48:1) Pieśń. Psalm. Synów Koracha. (48:2) Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta,
14.BRYTYJKA(48:1) Pieśń. Psalm synów Koracha. (48:2) Wielki jest Pan i godny wielkiej chwałyW mieście Boga naszego, na swej górze świętej.
15.POZNAŃSKA(48:1) Pieśń; Psalm Korachitów. (48:2) Wielki jest Jahwe i wszelkiej chwały najgodniejszy w stolicy Boga naszego.
16.WARSZ.PRASKA(48:1) Pieśń. Psalm synów Koracha. (48:2) Pan jest wielki i wysławiany przez wszystkich w mieście naszego Boga, na Jego świętej górze.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(48:1) Pieśń. Psalm Korachitów. (48:2) WIEKUISTY jest wielkim oraz wielce sławionym w mieście naszego Boga, na Swojej świętej górze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(48:1) Pieśń. Psalm synów Koracha. (48:2) Wielki jest PAN I godny wielkiej chwały! W mieście naszego Boga Jest Jego święta góra;
19.TOR.PRZ.Pieśń. Psalm dla synów Koracha. Wielki jest Jhwh i godny wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swojej świętej górze.