« Psal 48:10 Księga Psalmów 48:11 Psal 48:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(47:10) Wiesiel sie gora Syjon i radujcie sie cory Juda prze sądy twoje, Gospodnie.
2.PS.PUŁAWSKI(47:10) Wiesiel sie gora Syjon i radujcie sie cory Judaprze sądy twoje, Gospodnie.
3.WUJEK.1923(48:12) Niech się weseli góra Syon: a niech się rozradują córki Judzkie, dla sądów twoich, Panie!
4.GDAŃSKA.1881(48:12) Niech się rozweseli góra Syon: niech się rozradują córki Judzkie dla sądów twoich, Boże!
5.GDAŃSKA.2017Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu twoich sądów.
6.PS.BYCZ.1854(48:12) Niech-cieszy-się góra Syonu; niech-radują-się córy Judei, z-powodu wyroków-Twoich.
7.GÖTZE.1937(48:12) Niech się raduje góra Syjon; córki Judzkie weselą się dla sądów Twoich.
8.CYLKOW(48:12) Cieszy się góra Cyonu, weselą córy Jehudy wobec wyroków Twoich.
9.KRUSZYŃSKI(48:12) Rozweseli się góra Sjońska, cieszyć się będą córki judzkie ze względu na sądy Twoje.
10.ASZKENAZY (48:12) Radować się będzie góra Syonu, weselić się będą córy Judzkie dla Twych wyroków,
11.SZERUDA(48:12) Raduje się góra Syjon, weselą się córki Judzkie z sądów Twoich
12.TYSIĄCL.WYD1(47:12) niech się weseli góra Syjon, niechaj się miasta Judy radują z powodu Twoich wyroków.
13.TYSIĄCL.WYD5(48:12) Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków!
14.BRYTYJKA(48:12) Niech się raduje góra Syjon, Niech się weselą córki judzkie Z powodu sądów twoich.
15.POZNAŃSKA(48:12) Raduje się góra Syjon, weselą się miasta judzkie z wyroków Twoich.
16.WARSZ.PRASKA(48:12) Dlatego raduje się góra Syjon i cieszą się córy Judy z powodu Twoich wyroków.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(48:12) Wobec Twoich wyroków cieszy się góra Cyon i weselą się córki Jehudy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(48:12) Niech się raduje góra Syjon I niech się weselą córki z Judy Z powodu Twoich rozstrzygnięć!