« Psal 48:13 Księga Psalmów 48:14 Psal 49:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(47:13) Bo tu jest Bog, Bog nasz na wieki ❬i na wieki wiekom❭, on będzie oprawiać nas na wieki.
2.PS.PUŁAWSKI(47:13) Bo ten jest Bog, Bog nasz na wieki i na wieki wiekom, on będzie oprawiać nas na wieki.
3.WUJEK.1923(48:15) Żeć ten jest Bóg, Bóg nasz na wieki, i na wieki wieków: on nas będzie rządził na wieki.
4.GDAŃSKA.1881(48:15) Że ten Bóg jest Bogiem naszym na wieki wieczne, a iż on naszym hetmanem będzie aż do śmierci.
5.GDAŃSKA.2017Bo ten Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków, on będzie nas prowadził aż do śmierci.
6.PS.BYCZ.1854(48:15) Bo, ów Bóg, Bogiem-naszym, ciągle i-wiecznie; On odprowadzi-nas za podwoje śmierci.
7.GÖTZE.1937(48:15) Że Bóg ten jest Bogiem naszym na wieki wieczne! Prowadzić nas będzie aż do śmierci.
8.CYLKOW(48:15) Bo oto ten Pan, Panem naszym na zawsze i na wieki; On przeprowadzi nas aż do zgonu.
9.KRUSZYŃSKI(48:15) że ten jest Bogiem, Bogiem naszym na wieki wieczne. On prowadzić nas będzie aż do śmierci.
10.ASZKENAZY (48:15) Bo oto Bóg, nasz Bóg jest wiecznością wieczności, On poprowadzi nas poprzez umieranie.
11.SZERUDA(48:15) że to jest Pan, nasz Bóg na wieki wieków. On naszym wodzem aż do śmierci.
12.TYSIĄCL.WYD1(47:15) że Bóg jest tak wielki, nasz Bóg na wieki, na zawsze: On sam nas będzie prowadził. Al-mut.
13.TYSIĄCL.WYD5(48:15) że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On nas będzie prowadził. Al-mut.
14.BRYTYJKA(48:15) Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć.
15.POZNAŃSKA(48:15) Taki jest Jahwe, Bóg nasz na zawsze i po wszystkie wieki! On nam przewodzić będzie po wieczne czasy.
16.WARSZ.PRASKA(48:15) że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki, On zawsze będzie nam przewodził.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(48:15) Bo oto Ten Bóg jest na zawsze, na wieki wieków naszym Bogiem; On jest naszym Pasterzem na wieczność.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(48:15) Że ten Bóg jest naszym Bogiem na zawsze, Że On poprowadzi nas w wieczność.
19.TOR.PRZ.Bo ten Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków, On będzie nas prowadził aż do samej śmierci.