« Psal 48:14 Księga Psalmów 49:1 Psal 49:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(48:1) Słuchajcie tego, wszystcy ludzie, uszyma poczujcie wszystcy, jiż przebywacie na świecie,
2.PS.PUŁAWSKI(48:1) Słuchajcie tego, wszystcy ludzie, uszyma poczujcie wszystcy, co przebywacie na świecie,
3.WUJEK.1923(49:1) Na koniec, synom Kore, Psalm. (49:2) Słuchajcie tego wszyscy narodowie: bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego psalm. (49:2) Słuchajcie tego wszystkie narody; bierzcie to w uszy wszyscy mieszkający na okręgu ziemi!
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm dla synów Korego. Słuchajcie tego wszystkie narody, nadstawcie ucha wszyscy mieszkańcy świata.
6.PS.BYCZ.1854(49:1) Naczelnikowi-muzyki, dzieci Koracha Psalm, dany do grania. (49:2) Słuchajcie tego, wszystkie wy-ludy; posłuchajcie, wy, wszyscy mieszkańcy świata;
7.GÖTZE.1937(49:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Synów Koracha. Psalm. (49:2) Słuchajcie tego wy, wszystkie ludy; zważcie to, wszyscy mieszkańcy ziemi,
8.CYLKOW(49:1) Przewodnikowi chóru, Korachidów, pieśń. (49:2) Usłyszcie to wszystkie narody, posłuchajcie wszyscy mieszkańcy świata.
9.KRUSZYŃSKI(49:1) Przełożonemu chóru. Synów Korego. Psalm. (49:2) Słuchajcie tego wszystkie narody, bierzcie w uszy wszyscy mieszkańcy kuli ziemskiej.
10.ASZKENAZY (49:1) Dyrygentowi. Śpiew Korachidów. (49:2) Słuchajcie tego wszystkie ludy, ucha nadstawcie wszyscy znikomego świata mieszkańcy!
11.SZERUDA(49:1) Przewodnikowi chóru, psalm Korachitów. (49:2) Słuchajcie tego, wszystkie narody; nakłońcie uszu, wszyscy mieszkańcy ziemi!
12.TYSIĄCL.WYD1(48:1) Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. (48:2) Słuchajcie tego wszystkiego, narody, pochwyćcie w uszy, wszyscy, co świat zamieszkujecie,
13.TYSIĄCL.WYD5(49:1) Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. (49:2) Słuchajcie tego, wszystkie narody, nakłońcie uszu, wszyscy, co świat zamieszkujecie,
14.BRYTYJKA(49:1) Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha. (49:2) Słuchajcie tego, wszystkie ludy; Nakłońcie uszu, wszyscy mieszkańcy świata!
15.POZNAŃSKA(49:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Korachitów. (49:2) Słuchajcie tego, wszystkie narody, nadstawcie ucha, wszyscy mieszkańcy ziemi,
16.WARSZ.PRASKA(49:1) Dla kierującego chórem. Psalm synów Koracha. (49:2) Posłuchajcie mnie, wszystkie narody, nadstawcie uszu, wszyscy mieszkańcy ziemi,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(49:1) Przewodnikowi chóru Korachitów. Pieśń. (49:2) Usłyszcie to wszystkie narody, posłuchajcie wszyscy mieszkańcy świata.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(49:1) Dla prowadzącego chór. Dla synów Koracha. Psalm. (49:2) Posłuchajcie tego, wszystkie ludy! Wytężcie słuch wy, mieszkańcy świata -
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Psalm dla synów Koracha. Słuchajcie tego wszystkie narody, nakłońcie uszy wszyscy mieszkańcy świata.