« Psal 49:17 Księga Psalmów 49:18 Psal 49:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(48:19) Bo dusza jego w żywocie jego błogosławiona będzie, spowiadać ci sie będzie, gdy dobrze uczynisz jemu.
2.PS.PUŁAWSKI(48:19) Bo dusza jego w żywocie jego będzie błogosławiona, spowiadać ci sie będzie, gdy mu dobrze uczynisz.
3.WUJEK.1923(49:19) Bo dusza jego będzie za żywota jego błogosławiona: będzieć wyznawał, gdy mu dobrze uczynisz.
4.GDAŃSKA.1881(49:19) A choć duszy swej za żywota swego pobłaża i chwalono go, gdy sobie dobrze czynił:
5.GDAŃSKA.2017Chociaż za życia swej duszy pochlebiał i chwalono go, gdy dobrze się urządził;
6.PS.BYCZ.1854(49:19) Chociaż żądzy-swéj, za-życia-swojego, dogadzał-był, i-chwalono-cię; że, sam, dobrze-robisz sobie.
7.GÖTZE.1937(49:19) Choć duszę swą mianuje szczęśliwą za życia swego, i choć go chwalą, że sam sobie dogadza:
8.CYLKOW(49:19) Bo duszy swojéj za życia jeszcze złorzeczyć będzie, a przyzna ci, żeś dobrze sobie uczynił.
9.KRUSZYŃSKI(49:19) Choć duszy swej w swem życiu pobłaża, i chwalą go, ponieważ dobrze sobie czyni.
10.ASZKENAZY (49:19) Choć za życia swego chwali sobie swój żywot, ciebie sławić będą, gdyż sobie dobrze uczynisz.
11.SZERUDA(49:19) Choć za życia swego mieni się szczęśliwym, choć go chwalą, że mu się dobrze wiedzie,
12.TYSIĄCL.WYD1(48:19) I chociaż w życiu sobie pochlebiał: «Będą cię sławić: dobrześ się urządził»,
13.TYSIĄCL.WYD5(49:19) I chociaż w życiu sobie pochlebia: Będą cię sławić, że dobrześ się urządził,
14.BRYTYJKA(49:19) Choćby za życia swego mienił się szczęśliwym; Choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie,
15.POZNAŃSKA(49:19) Chociaż za życia pochlebiał sobie: "Będą cię chwalili, żeś się dostatnio urządził" -
16.WARSZ.PRASKA(49:19) Choć ktoś za życia mawiał sobie często: Chwalą mnie, bo żyć potrafię,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(49:19) Bowiem jeszcze za życia będzie złorzeczył swojej duszy; a tobie przyzna, że szlachetnie sobie uczyniłeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(49:19) Choćby sobie za życia dogadzał, Był chwalony w chwilach powodzenia,
19.TOR.PRZ.Choćby za życia błogosławił swojej duszy i chwalono by go, gdyż uczyniłby dla siebie dobrze;