« Psal 49:1 Księga Psalmów 49:2 Psal 49:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(48:2) ktorzykoli ziemianie i synowie ludzszczy, pospołu w jedno bogaty i ubogi!
2.PS.PUŁAWSKI(48:2) wszystcy ziemianie i synowie ludzcy, pospołu w jedno bogaty i ubogi!
3.WUJEK.1923(49:3) Wszyscy synowie ziemie, i synowie człowieczy, pospołu w jedno, bogaty i ubogi.
4.GDAŃSKA.1881(49:3) Tak z ludu pospolitego, jako z ludzi zacnych, tak bogaty jako ubogi!
5.GDAŃSKA.2017Zarówno wy, prości, jak i wy, możni; zarówno bogaty, jak i ubogi.
6.PS.BYCZ.1854(49:3) I dzieci gminu, i dzieci znakomitości; wraz bogaty, i-ubogi.
7.GÖTZE.1937(49:3) Tak synowie ludu, jak i synowie panów, wszyscy wspólnie, bogaci i biedni!
8.CYLKOW(49:3) Zarówno dzieci ludu jak synowie mężów, społem bogaty i biedny.
9.KRUSZYŃSKI(49:3) Tak synowie ludu, zarówno jak synowie wybrani, pospołem bogaty i ubogi.
10.ASZKENAZY (49:3) Równo zwykli ludzie, jak możnych synowie, wraz bogaty i biedny.
11.SZERUDA(49:3) Tak wy, prostaczkowie, jak i możni, zarówno bogaty jak i ubogi!
12.TYSIĄCL.WYD1(48:3) wy, niscy pochodzeniem, równie jak możni, bogaty na równi z ubogim.
13.TYSIĄCL.WYD5(49:3) wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni, bogaty na równi z ubogim!
14.BRYTYJKA(49:3) Zarówno wy, synowie ludu, jak wy, synowie możnych, Zarówno bogaty, jak i ubogi!
15.POZNAŃSKA(49:3) zarówno wy, synowie ludu, jak i wy, synowie możnych, wszyscy razem - bogaci i biedni!
16.WARSZ.PRASKA(49:3) wszyscy zwyczajni synowie ludzcy i możni tego świata, wszyscy bogaci i biedni.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(49:3) Zarówno dzieci ludu, jak i synowie dostojnych mężów, bogaty i biedny – razem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(49:3) Wszyscy razem i każdy z osobna, Wy, bogaci, a także wy, biedni!
19.TOR.PRZ.Zarówno wy, synowie ludzcy, jak i wy, synowie człowieka; razem bogaty, jak i ubogi.