« Psal 49:2 Księga Psalmów 49:3 Psal 49:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(48:3) Usta moja mołwić będą mądrość, a myślenie sierca mego chytrość.
2.PS.PUŁAWSKI(48:3) Usta moja mołwić będą mądrość, a myślenie sierca mego roztropność.
3.WUJEK.1923(49:4) Usta moje będą mówiły mądrość: a rozmyślanie serca mego roztropność.
4.GDAŃSKA.1881(49:4) Usta moje będą opowiadały mądrość, a myśl serca mego roztropność.
5.GDAŃSKA.2017Moje usta wypowiedzą mądrość, a rozmyślaniem mego serca będzie roztropność.
6.PS.BYCZ.1854(49:4) Usta-me, mówić-będą, mądre-rzeczy; o,-dumanié serca-mego, dowody.
7.GÖTZE.1937(49:4) Usta moje mają mówić mądrość, a rozmyślanie serca mego ma być rozsądne.
8.CYLKOW(49:4) Usta moje głoszą mądrość, a myśl z serca mego roztropność.
9.KRUSZYŃSKI(49:4) Usta me opowiedzą mądrość, a myśl serca mego - roztropność.
10.ASZKENAZY (49:4) Usta me zasadę wypowiedzą mądrości, a zaduma serca mego istotny rozsądek.
11.SZERUDA(49:4) Usta moje wypowiedzą doskonałą mądrość; a rozmyślanie serca mego będzie roztropnością.
12.TYSIĄCL.WYD1(48:4) Moje usta wypowiedzą mądrość, a rozmyślanie mego serca — roztropność.
13.TYSIĄCL.WYD5(49:4) Moje usta wypowiedzą słowa mądrości, a rozważanie mego serca - słowa roztropności.
14.BRYTYJKA(49:4) Usta moje będą wypowiadać słowa mądre; A rozmyślanie serca mego będzie rozsądne.
15.POZNAŃSKA(49:4) Usta moje głosić będą mądrość, a roztropność rozważać będzie serce moje.
16.WARSZ.PRASKA(49:4) Moje usta głoszą mądrość, moje serce pełne roztropnych myśli.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(49:4) Moje usta głoszą mądrość, a myśl z mojego serca – roztropność.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(49:4) Moje usta przemówią mądrością, Z mego serca popłynie rozsądek.
19.TOR.PRZ.Moje usta wypowiedzą mądrość, a rozmyślaniem mojego serca będzie roztropność.