« Psal 49:4 Księga Psalmów 49:5 Psal 49:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(48:5) Czemu sie bać będę w dzień zły? Lichota stąpania mego ogarnie mnie,
2.PS.PUŁAWSKI(48:5) Przecz sie bać będę w dzień zły? Lichota nogi mej ogarnie mie,
3.WUJEK.1923(49:6) Czemu się mam bać we zły dzień? nieprawość pięty mojéj ogarnie mię.
4.GDAŃSKA.1881(49:6) Przeczże się mam bać we złe dni, aby mię nieprawość tych, którzy mię depczą, miała ogarnąć?
5.GDAŃSKA.2017Dlaczego mam się bać w dniach niedoli, gdy otacza mnie nieprawość tych, którzy mnie depczą?
6.PS.BYCZ.1854(49:6) Czemuż lękałbym-się, za-dni nieszczęścia, gdy przewrotność zdrajców-moich, wokoło-obejdzie-mię?
7.GÖTZE.1937(49:6) Czemuż się mam bać w dni złe, gdy mnie otacza nieprawość prześladowców moich?
8.CYLKOW(49:6) Czemu bym się obawiał w dni złego, gdy grzech napastników moich mnie otacza.
9.KRUSZYŃSKI(49:6) Dlaczego mam się bać we dni złe, że nieprawość depczących otoczy mnie?
10.ASZKENAZY (49:6) Czemuż miałbym się trwożyć w dniach, gdy złe panuje, - grzech, czyż okrąży moje stopy?
11.SZERUDA(49:6) Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość podstępnych wrogów,
12.TYSIĄCL.WYD1(48:6) Dlaczego miałbym się obawiać w dniach niedoli, gdy otacza mię złość czyniących zasadzki,
13.TYSIĄCL.WYD5(49:6) Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych,
14.BRYTYJKA(49:6) Czemu mam się bać w dniach złych, Gdy osacza mnie złość moich napastników,
15.POZNAŃSKA(49:6) Czegóż miałbym się obawiać w czas nieszczęścia, gdy mnie osacza niegodziwość mych prześladowców,
16.WARSZ.PRASKA(49:6) Czemu miałbym się trwożyć za dni nieszczęść moich, gdy dokuczać mi będzie niechęć wrogów,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(49:6) Czemu mam się obawiać złego, w dniach, w których mnie otacza nieprawość mych napastników?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(49:6) Dlaczego mam się bać w dniach nieszczęścia, Gdy otacza mnie podłość zdrajców,
19.TOR.PRZ.Dlaczego mam się bać w dniach złych, gdy otacza mnie nieprawość moich zdrajców,