« Psal 49:5 Księga Psalmów 49:6 Psal 49:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(48:6) jiż pwają w cześć swoję i we mnożstwie bogacstw swojich sławią sie.
2.PS.PUŁAWSKI(48:6) jiż pwają w moc swoję i mnostwem bogactw swych sie chełpią.
3.WUJEK.1923(49:7) Którzy ufają w mocy swojéj, i chlubią się w mnóstwie bogactw swoich.
4.GDAŃSKA.1881(49:7) Którzy ufają bogactwom swoim, a w mnóstwie dostatków swoich chlubią się.
5.GDAŃSKA.2017Ci, którzy ufają swym bogactwom i chlubią się swym wielkim dostatkiem;
6.PS.BYCZ.1854(49:7) Ci,-ubezpieczający-się na majątku-swoim, i,-co-z-wielości bogactwa-swego, chełpią-się.
7.GÖTZE.1937(49:7) Którzy ufają dobytkowi swemu i chlubią się ze swoich wielkich bogactw,
8.CYLKOW(49:7) Wy którzy polegacie na swojém mieniu i wielkiém bogactwem swojém się przechwalacie.
9.KRUSZYŃSKI(49:7) Którzy ufają dostatkom swym, w mnóstwie swych bogactw chlubią się.
10.ASZKENAZY (49:7) Tych, co zawierzają swemu powodzeniu, a mnogiem swem bogactwem się chełpią?
11.SZERUDA(49:7) którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich?
12.TYSIĄCL.WYD1(48:7) którzy ufają swoim dostatkom, a chełpią się z ogromu swych bogactw?
13.TYSIĄCL.WYD5(49:7) którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się z ogromu swych bogactw?
14.BRYTYJKA(49:7) Którzy polegają na dostatkach swoichI chlubią się mnóstwem bogactw swoich?
15.POZNAŃSKA(49:7) zaufanych w swych dostatkach i chlubiących się ogromem swych bogactw?
16.WARSZ.PRASKA(49:7) którzy ufność pokładają w swoich bogactwach i chełpią się swoim dostatkiem?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(49:7) Was, co polegacie na swym mieniu oraz przechwalacie się swoim wielkim bogactwem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(49:7) Ludzi ufających swojej mocy, Zadufanych w ogrom swoich bogactw?
19.TOR.PRZ.Ufających swojej sile i chlubiących się swoim wielkim bogactwem?