« Psal 49:7 Księga Psalmów 49:8 Psal 49:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(48:8a) a myto odkupienia dusze swej, i robić będzie na wieki,
2.PS.PUŁAWSKI(48:8a) a myto otkupienia dusze swej, a usiłować będzie na wieki
3.WUJEK.1923(49:9) I zapłaty odkupienia dusze swojéj: i będzie pracował na wieki.
4.GDAŃSKA.1881(49:9) (Albowiem drogi jest okup duszy ich, i nie może się ostać na wieki.)
5.GDAŃSKA.2017(Kosztowny bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy);
6.PS.BYCZ.1854(49:9) Bo, wielce-cenioną wartość-okupu duszy-ich; przeto,-zaniechać-musi, na-zawsze.
7.GÖTZE.1937(49:9) (Gdyż niedostępna jest cena okupu za życie ich, i musi zaniechać tego na wieki).
8.CYLKOW(49:9) Bo trudny okup duszy ich, a nie dokaże tego nigdy.
9.KRUSZYŃSKI(49:9) I kosztowny jest okup duszy ich, i przestaje być wiecznym:
10.ASZKENAZY (49:9) Jako że zbyt drogie wykupno ich dusz i zaniechane będzie na wieki.
11.SZERUDA(49:9) bo okup za duszę jego jest zbyt wielki i nie wystarczy na wieki,
12.TYSIĄCL.WYD1(48:9) wyzwolenie jego duszy zbyt jest kosztowne: na to nigdy nie starczy,
13.TYSIĄCL.WYD5(49:9) - jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy -
14.BRYTYJKA(49:9) Bo okup za duszę jest zbyt drogiI nie wystarczy nigdy,
15.POZNAŃSKA(49:9) Zbyt wysoka jest bowiem stawka za jego życie i zawsze będzie [miał] zbyt mało,
16.WARSZ.PRASKA(49:9) Za życie trudno czymkolwiek zapłacić i nie zdoła za nie zapłacić ten,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(49:9) Gdyż kosztowny jest okup ich duszy, i nikt tego nigdy nie dokaże.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(49:9) Okup za duszę jest na to zbyt wysoki, A nikt przecież nie posiada aż tak wiele,
19.TOR.PRZ.Kosztowny bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy;