« Psal 5:2 Księga Psalmów 5:3 Psal 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(5:3b) Gospodnie, z zarania usłysz głos moj. (5:4a) Z zarania będę stać przed tobą i uźrzę,
2.PS.PUŁAWSKI(5:3b) Gospodnie, rano posłuchaj głos moj. (5:4a) Rano będę stać przed tobą i uźrzę,
3.WUJEK.1923(5:4) Panie, rano wysłuchasz głos mój: rano będę stał przed tobą i ujrzę.
4.GDAŃSKA.1881(5:4) Panie! rano usłysz głos mój; ranoć przedłożę modlitwę moję, i będę wyglądał pomocy.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, z rana usłyszysz mój głos, z rana zaniosę do ciebie modlitwę i będę czekał.
6.PS.BYCZ.1854(5:4) Panie, Ty z-rana usłyszysz głos-mój; ja, z-rana ułożę modlitwę do-Ciebie, i-będę-patrząc-oczekiwał.
7.GÖTZE.1937(5:4) Panie! z poranku usłysz głos mój; z rana przedłożę Ci modlitwę moją i będę oczekiwał pomocy.
8.CYLKOW(5:4) Boże, zrana usłyszysz głos mój, zrana zwracam się do Ciebie i czekam.
9.KRUSZYŃSKI(5:4) Boże, rano wysłuchaj głosu mego, rano przygotuję modlitwę Tobie i czuwać będę,
10.ASZKENAZY (5:4) Jehowo, gdy jeno świta usłyszysz mój głos, gdy jeno świta gotuję się na Twe przyjęcie i wypatruję, -
11.SZERUDA(5:4) Panie, wysłuchaj rano głosu mego, rano przygotowuję Ci ofiarę i wypatruję Ciebie.
12.TYSIĄCL.WYD1(5:4) o Panie; rankiem Ty głos mój słyszysz; rano przedstawiam Ci prośby moje i czekam.
13.TYSIĄCL.WYD5(5:4) o Panie, słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.
14.BRYTYJKA(5:4) Panie, od rana racz słuchać głosu mojego; Rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję.
15.POZNAŃSKA(5:4) Jahwe, Ty od rana słuchasz mego głosu; [już od samego] rana zanoszę do Ciebie modły i trwam w oczekiwaniu.
16.WARSZ.PRASKA(5:4) O Panie mój, od rana głos mój słyszysz, gdy ranną przygotowuję ofiarę i w Twoją wpatruję się stronę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:4) Z rana usłyszysz mój głos, WIEKUISTY, do Ciebie się zwracam o świcie i czekam.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(5:4) PANIE, słyszysz mój głos od rana, Już rano słowa w modlitwę układam, powierzam Tobie - i czekam.
19.TOR.PRZ.Jhwh, o poranku usłyszysz mój głos, o poranku zaniosę do Ciebie modlitwę i będę czekał.