« Psal 5:3 Księga Psalmów 5:4 Psal 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(5:4b) iż Bog nie chcący złego ty jeś. (5:5a) Ani przebywać będzie przy tobie zgłobliwy,
2.PS.PUŁAWSKI(5:4b) iż nie Bog chcący złości ty jeś. (5:5a) Ani przy tobie będzie przebywać złościwy,
3.WUJEK.1923(5:5) Albowiem nie Bóg, chcący nieprawości, ty jesteś: ani mieszkać będzie przy tobie złośnik.
4.GDAŃSKA.1881(5:5) Albowiem ty, o Boże! nie kochasz się w nieprawości, a nie zmieszka z tobą złośnik.
5.GDAŃSKA.2017Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z tobą nie zamieszka.
6.PS.BYCZ.1854(5:5) Boś nie Bogiem, sprzyjającym bezbożności; Ty nie dozwolisz-mieszkać-z-Tobą-złośliwemu.
7.GÖTZE.1937(5:5) Albowiem nie jesteś Bogiem, któremu podoba się bezbożność; nikt zły nie ostoi się przed Tobą.
8.CYLKOW(5:5) Bo nie jesteś Bogiem, który upodobał sobie nieprawość, nie przebywa przy Tobie zło.
9.KRUSZYŃSKI(5:5) ponieważ nie jesteś Bogiem chcącym złego; nieprawość nie ostoi się przy Tobie.
10.ASZKENAZY (5:5) Bo wszak nie jesteś Ty Bogiem tylko siły, któryby umiłował niegodziwość a nie masz w Tobie miejsca na cokolwiek, coby było złem, -
11.SZERUDA(5:5) Albowiem nie jesteś Bogiem, który kocha niegodziwość, i złośnik nie zamieszka z Tobą.
12.TYSIĄCL.WYD1(5:5) Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, złośliwy nie przebywa u Ciebie.
13.TYSIĄCL.WYD5(5:5) Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę.
14.BRYTYJKA(5:5) Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, Zły nie może z tobą przebywać.
15.POZNAŃSKA(5:5) Zaprawdę, nie jesteś Bogiem, który by upodobał sobie nieprawość; zły człowiek nie śmie z Tobą obcować,
16.WARSZ.PRASKA(5:5) Nie jesteś przecież Bogiem, który lubi nieprawość, i nie może bezbożnik pozostawać z Tobą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:5) Bo nie jesteś Bogiem, który upodobał sobie nieprawość, nie przebywa przy Tobie zło.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(5:5) Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła niegodziwość, Zło się przy Tobie nie utrzyma,
19.TOR.PRZ.Ty bowiem nie jesteś Bogiem mającym upodobanie w nieprawości, zły z Tobą nie zamieszka.