« Psal 5:5 Księga Psalmów 5:6 Psal 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(5:6b) zgubisz wsz❬y❭stki, jiż mołwią łże. (5:7a) Męża krwawego i zgłobliwego żadać sie będzie Gospodzin.
2.PS.PUŁAWSKI(5:6b) zgubisz wszystki, jiż mowią łeż. (5:7a) Człowieka krwie winnego i zdradnego żadzić sie będzie Gospodzin.
3.WUJEK.1923(5:7) Zatracisz wszystkie, którzy mówią kłamstwo: mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan.
4.GDAŃSKA.1881(5:7) Wygubisz tych, którzy mówią kłamstwo; mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan.
5.GDAŃSKA.2017Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. PAN brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym.
6.PS.BYCZ.1854(5:7) Ty-zgładzisz mawiających kłamstwo; człowieka krwi-chciwego, i-chytrego, obrzydzi Pan.
7.GÖTZE.1937(5:7) Wytracisz kłamców; żądnym krwi i zwodzicielem brzydzi się Pan.
8.CYLKOW(5:7) Gubisz kłamców, człekiem krwi i zdrady brzydzi się Bóg.
9.KRUSZYŃSKI(5:7) Niechaj przepadną słowa kłamliwe - Bóg brzydzi się mężem krwawym i zdradliwym.
10.ASZKENAZY (5:7) Ty wygubisz tych, którzy fałsze głoszą, człekiem krwawym i oszukańczym brzydzi się Jehowa.
11.SZERUDA(5:7) Gubisz kłamców, Pan brzydzi się krwiożercami i ludźmi fałszywymi.
12.TYSIĄCL.WYD1(5:7) gubisz wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym Pan się brzydzi.
13.TYSIĄCL.WYD5(5:7) zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan.
14.BRYTYJKA(5:7) Zgubisz kłamców, Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan.
15.POZNAŃSKA(5:7) gotujesz zgubę kłamcom. Jahwe czuje odrazę do człowieka żądnego krwi i do oszusta.
16.WARSZ.PRASKA(5:7) Ty zgubę sprowadzasz na kłamców wszelkich, odrazę budzą w Tobie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:7) Gubisz kłamców; Bóg się brzydzi człowiekiem krwi i zdrady.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(5:7) Kłamcom położysz kres! Tak, PAN brzydzi się zbrodniarzem i oszustem!
19.TOR.PRZ.Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. Jhwh brzydzi się człowiekiem krwi i podstępu.