« Psal 5:8 Księga Psalmów 5:9 Psal 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(5:10) Bo nie w jich uściech prawdy, sierce jich prozne jest. (5:11a) Grob otworzony jest jich gardło, językmi swymi łżywie są czynili;
2.PS.PUŁAWSKI(5:10) Bo nie jest w uściech jich prawda, sierce jich prozno jest. (5:11a) Grob otworzony jest jich gardło, języki swoimi zdradnie czynili;
3.WUJEK.1923(5:10) Albowiem niemasz w uściech ich prawdy: serce ich jest marne: grób otwarty gardło ich, języki swymi zdradliwie poczynali.
4.GDAŃSKA.1881(5:10) Bo niemasz nic szczerego w ustach ich; wnętrzności ich złośliwe, gardło ich jako grób otwarty, językiem swym pochlebiają.
5.GDAŃSKA.2017Bo w ich ustach nie ma szczerości, ich wnętrze pełne przewrotności, ich gardło jest grobem otwartym, swoim językiem pochlebiają.
6.PS.BYCZ.1854(5:10) Bo żadnéj niema, w-ustach-ich szczérości; wnętrzé-ich przewrotnością; grobem otwartym gardziel-ich; oni językiem-swym pochlébiają.
7.GÖTZE.1937(5:10) Albowiem w ustach ich niema pewności; wnętrze ich jest zgubą; gardziel ich jako grób otwarty; językiem swoim schlebiają.
8.CYLKOW(5:10) Bo niemasz w ustach ich szczerości, ich wnętrze zgubą tchnące, grobem otwartym ich gardło, język swój wygładzili.
9.KRUSZYŃSKI(5:10) Niemasz w ustach ich prawości; serca ich - przewrotnością; wargi ich - grobem otwartym; językami swemi zdradliwie poczynać będą.
10.ASZKENAZY (5:10) Bo niemasz w uściech ich niczego, coby było pewne i stałe, ich wnętrze to splot pożądliwości, grób otwarty ich gardziel, choć gładkim czynią swój język.
11.SZERUDA(5:10) Nie ma bowiem w ich ustach prawdy, wnętrze ich pełne zepsucia, gardło ich otwartym grobem, schlebiają językiem swym.
12.TYSIĄCL.WYD1(5:10) Bo w ustach ich nie ma szczerości; zasadzki knuje ich serce; ich gardło jest grobem otwartym; językiem swoim schlebiają.
13.TYSIĄCL.WYD5(5:10) Bo w ustach ich nie ma szczerości, ich serce knuje zasadzki, ich gardło jest grobem otwartym, a język ich mówi pochlebstwa.
14.BRYTYJKA(5:10) Nie ma bowiem w ustach ich szczerości, Wnętrze ich, to zguba! Otwartym grobem jest gardło ich! Językiem swym schlebiają.
15.POZNAŃSKA(5:10) Bo w ustach ich nie ma szczerości, a serce ich jest pełne przewrotności. Ich gardło to otwarty grób, a język jest im narzędziem obłudy.
16.WARSZ.PRASKA(5:10) Z ich ust nie wyjdzie słowo prawdy, bo ich wnętrze pełne nieprawości. Ich gardło – niczym grób otwarty, a język – zawsze skory do schlebiania.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:10) Gdyż w ich ustach nie ma szczerości; ich wnętrze jest tchnące zgubą, grobem otwartym jest ich gardło, swój język wygładzili.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(5:10) W ich ustach bowiem brak szczerości, We wnętrzu - zepsucie. Ich gardło to otwarty grób, Język - skory do pochlebstw.
19.TOR.PRZ.Bo w ich ustach nie ma wierności, ich wnętrze pełne zepsucia, ich gardło jest grobem otwartym, swoim językiem schlebiają.