« Psal 50:13 Księga Psalmów 50:14 Psal 50:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:15) Ofieruj Bogu ofierę chwały i wracaj Wirzchniemu obietnice twoje,
2.PS.PUŁAWSKI(49:15) Daj Bogu obietnicę chwały i wracaj Wirzniemu śluby twoje,
3.WUJEK.1923Ofiaruj Bogu ofiarę chwały: a oddaj Najwyższemu śluby twoje.
4.GDAŃSKA.1881Ofiaruj Bogu chwałę, i oddaj Najwyższemu śluby twoje;
5.GDAŃSKA.2017Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego;
6.PS.BYCZ.1854Poświęć Bogu ofiarę dziękczynienia, i-uiść, Najwyższemu, śluby-twoje;
7.GÖTZE.1937Ofiaruj Bogu dziękczynienie i oddaj Najwyższemu śluby twoje;
8.CYLKOWOfiaruj Panu dziękczynienia i spełnij Najwyższemu śluby twoje.
9.KRUSZYŃSKIOfiaruj Bogu chwałę i oddaj Najwyższemu śluby swe.
10.ASZKENAZY W ofierze złóż Bogu dziękczynienie i śluby twe spłać Najwyższemu!
11.SZERUDAOfiaruj Bogu dziękczynienie i składaj Najwyższemu śluby swoje!
12.TYSIĄCL.WYD1(49:14) Bogu składaj ofiarę pochwalną, śluby swe złóż Najwyższemu.
13.TYSIĄCL.WYD5Złóż Bogu ofiarę dziękczynną i wypełnij swe śluby złożone Najwyższemu,
14.BRYTYJKAOfiaruj Bogu dziękczynienieI spełnij Najwyższemu śluby swoje!
15.POZNAŃSKAZłóż Bogu w ofierze uwielbienie i spełnij swe śluby wobec Najwyższego!
16.WARSZ.PRASKATy, gdy składasz ofiarę, oddaj Bogu chwałę i spełnij w ten sposób to, coś przyobiecał Najwyższemu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ofiaruj Panu dziękczynienia; Najwyższemu spełnij twe śluby.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOfiaruj Bogu dziękczynienie I dotrzymaj swych ślubów wobec Najwyższego!
19.TOR.PRZ.Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego;