« Psal 50:14 Księga Psalmów 50:15 Psal 50:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:16) i wzowi mie w dzień zamęta, a wytargnę ciebie i poczcisz mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(49:16) i wzowi mie w dzień zamętka, wytargnę cie i potcisz mie.
3.WUJEK.1923A wzywaj mię w dzień utrapienia: wyrwę cię, a czcić mię będziesz.
4.GDAŃSKA.1881A wzywaj mię w dzień utrapienia: tedy cię wyrwę, a ty mię uwielbisz.
5.GDAŃSKA.2017I wzywaj mnie w dniu utrapienia; wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz.
6.PS.BYCZ.1854Oraz-wzywaj-mię, w-dniu utrapienia; więc wydobędę-cię; przeto-uwielbiaj-mię.
7.GÖTZE.1937A wzywaj mię w dzień uciśnienia, wtedy cię wybawię, a ty Mię uczcisz!
8.CYLKOWA wezwij Mnie w dzień niedoli, ocalę cię, a ty Mnie uczcisz.
9.KRUSZYŃSKII wzywaj Mnie w dniu utrapienia, wybawię cię, a ty Mnie uwielbisz".
10.ASZKENAZY A wezwij Mnie w dzień utrapienia, wyzwolę cię, ty zaś mnie uczcisz."
11.SZERUDAI wzywaj Mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty Mnie uwielbisz!
12.TYSIĄCL.WYD1(49:15) I wzywaj mnie w dniu utrapienia: uwolnię cię, a ty mnie uwielbisz». Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia, Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz.
14.BRYTYJKAI wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!
15.POZNAŃSKAWzywaj mnie w dzień ucisku, Ja cię wybawię, a ty oddasz mi cześć."
16.WARSZ.PRASKAA gdy będziesz w ucisku, wezwij Mnie na pomoc, a kiedy cię wyswobodzę, ty Mi cześć okażesz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wezwij Mnie w dzień niedoli; wtedy cię ocalę, a ty Mnie uczcisz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWzywaj Mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty oddasz Mi cześć!
19.TOR.PRZ.I wzywaj mnie w dniu utrapienia; wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz.