« Psal 50:15 Księga Psalmów 50:16 Psal 50:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:17) Ale grzesznemu rzekł Bog: Czemu ty wypowiadasz sprawiedlności moje ❬i bierzesz❭ obrząd moj prze usta twoja?
2.PS.PUŁAWSKI(49:17) Ale grzesznemu rzekł jest Bog: Czemu ty wypowiadasz sprawiedliwości moje i bierzesz obrząd moj przez usta twa?
3.WUJEK.1923Ale grzesznikowi rzekł Bóg: Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje, i bierzesz Testament mój w usta twoje?
4.GDAŃSKA.1881Lecz niezbożnemu rzekł Bóg: Cóżci do tego, że opowiadasz ustawy moje, a bieżesz przymierze moje w usta twoje?
5.GDAŃSKA.2017Lecz do niegodziwego Bóg mówi: Po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze;
6.PS.BYCZ.1854A,-do-bezbożnego, rzekł Bóg: Co tobie, do-opowiadania, praw-moich? i-ty-nosisz przymierzé-mé, w ustach-twoich?
7.GÖTZE.1937Ale do bezbożnika mówi Bóg: Czegóż odmawiasz ustawy moje a bierzesz przymierze moje w usta swe,
8.CYLKOWA do niegodziwca rzecze Pan: czemu ci liczyć Moje ustawy i brać przymierze Moje na usta twoje.
9.KRUSZYŃSKIA do grzesznika rzekł Bóg: "Cóż ci z tego, że opowiadasz ustawy moje i bierzesz Przymierze Moje na usta swe?
10.ASZKENAZY Zaś do niegodziwca rzecze Bóg: "Cóż ci, iż opowiadasz o Mych prawach i na ustach twych niesiesz Me przymierze?
11.SZERUDALecz do bezbożnego rzecze Bóg: Czemu powtarzasz przykazanie Moje i masz przymierze Moje na ustach swych?
12.TYSIĄCL.WYD1(49:16) A do grzesznika Bóg mówi: «Czemu o mych przykazaniach rozprawiasz i na ustach masz moje przymierze?
13.TYSIĄCL.WYD5A do grzesznika Bóg mówi: Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze
14.BRYTYJKALecz do bezbożnego rzecze Bóg:Po co wyliczasz ustawy moje I masz na ustach przymierze moje?
15.POZNAŃSKA(Do grzesznika wszakże mówi Bóg:) "Po cóż wyliczasz moje przykazania i Przymierze moje masz na swoich ustach,
16.WARSZ.PRASKADo grzesznika zaś tak Bóg powiedział: Po co wyliczasz moje przykazania? Czemu ciągle mówisz o moim Przymierzu?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś do niegodziwca Bóg mówi: Czemu liczysz Moje ustawy oraz bierzesz Moje Przymierze na twe usta?
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDo bezbożnego natomiast Bóg przemawia tak: Co tobie do wyliczania moich ustaw Lub powoływania się na moje przymierze?
19.TOR.PRZ.Lecz do niegodziwego Bóg powiedział: W jakim celu wyliczasz moje prawa i bierzesz na swoje wargi moje przymierze?