« Psal 50:17 Księga Psalmów 50:18 Psal 50:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:19) Gdy jeś widział złodzieja, bieżał jeś s nim i z cu❬dzo❭łożcami część twoję kładł jeś.
2.PS.PUŁAWSKI(49:19) Acz jeś widział złodzieja, bieżał jeś s nim i z cudzołożcy część twoję kładł jeś.
3.WUJEK.1923Jeźliś widział złodzieja, biegałeś z nim, a z cudzołożniki miałeś swój skład.
4.GDAŃSKA.1881Widziszli złodzieja, bieżysz z nim, a z cudzołożnikami masz skład twój.
5.GDAŃSKA.2017Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go, i zadajesz się z cudzołożnikami.
6.PS.BYCZ.1854Gdy widzisz złodzieja, tedy biegniesz z-nim; a,-z cudzołożcami, miewasz udział-twój.
7.GÖTZE.1937Kiedy widzisz złodzieja, zaprzyjaźniasz się z nim, i masz społeczność z cudzołożnikami.
8.CYLKOWGdy widzisz złodzieja bratasz się z nim, a z wszetecznikami spółka twoja.
9.KRUSZYŃSKIGdyś widział złodzieja, szedłeś z nim, i z cudzołożnikami jest udział twój.
10.ASZKENAZY Skoro zobaczysz złodzieja, pobiegniesz z nim i z cudzołożcami twój dział.
11.SZERUDAGdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z wszetecznikami zadajesz się.
12.TYSIĄCL.WYD1(49:18) Tyś widział złodzieja, z nim razem pobiegłeś i udział miałeś z cudzołożnikami.
13.TYSIĄCL.WYD5Ty, widząc złodzieja, razem z nim biegniesz i trzymasz z cudzołożnikami.
14.BRYTYJKAGdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, A z cudzołożnikami zadajesz się.
15.POZNAŃSKAGdy widzisz złodzieja, sprzymierzasz się z nim, i zmawiasz się z cudzołożnikami.
16.WARSZ.PRASKAGdy spotkasz złodzieja, zawierasz z nim przyjaźń, i chętnie z rozpustnikami przestajesz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy widzisz złodzieja, to się z nim bratasz; także z cudzołożnikami jest twa spółka.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy widziałeś złodzieja, bratałeś się z nim I miałeś wspólne plany z cudzołożnikami.
19.TOR.PRZ.Gdy widziałeś złodzieja, przyjmowałeś go życzliwie i dział swój miałeś z cudzołożącymi.