« Psal 50:1 Księga Psalmów 50:2 Psal 50:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:2b) Od Syjon wielebność krasy jego.
2.PS.PUŁAWSKI(49:2b) Od Syjon wielebność krasy jego.
3.WUJEK.1923Z Syonu piękność ozdoby jego.
4.GDAŃSKA.1881Objaśnił się Bóg z Syonu w doskonałej ozdobie.
5.GDAŃSKA.2017Z Syjonu, doskonałego piękna, zajaśniał Bóg.
6.PS.BYCZ.1854Z-Syonu, miejsca doskonałéj piękności, Bóg zajaśniał.
7.GÖTZE.1937Z Syjonu, doskonałości piękna, występuje Bóg w blasku.
8.CYLKOWZ Cyonu, pełni wspaniałości, Pan zajaśniał.
9.KRUSZYŃSKIZe Sjonu w doskonałej piękności swej Bóg zajaśniał.
10.ASZKENAZY Ze Syonu w piękności doskonałej zjawił się Bóg.
11.SZERUDABóg zajaśniał z Syjonu, w pełni krasy.
12.TYSIĄCL.WYD1(49:2) Bóg zajaśniał z przepięknego Syjonu.
13.TYSIĄCL.WYD5Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności.
14.BRYTYJKAZ Syjonu pełnego pięknościZajaśniał Bóg.
15.POZNAŃSKAZ wysokości Syjonu, doskonałego w swym pięknie, promienieje jasność Boża.
16.WARSZ.PRASKAZ samego Syjonu, z najpiękniejszej góry ukazał jasność swojego oblicza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg, pełen wspaniałości, zajaśniał z Cyonu,
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg zajaśniał z Syjonu Doskonałego w swym pięknie -
19.TOR.PRZ.Z Syjonu, doskonałego piękna, zajaśniał Bóg.