« Psal 50:19 Księga Psalmów 50:20 Psal 50:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:21) Siedząc przeciwo bratu twemu mołwił jeś i przeciwo synowi macierze twojej kładł jeś szkodę; to jeś czynił, a ja jeśm milczał.
2.PS.PUŁAWSKI(49:21) Siedząc przeciwo bratu twemu mołwił jeś i przeciwo ❬synowi❭ macierzy twojej dawał jeś zły przykład; to jeś czynił, a ja milczał.
3.WUJEK.1923Siedząc, mawiałeś przeciw bratu twemu: i dawałeś wzgorszenie przeciw synowi matki twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Zasiadłszy mówisz przeciwko bratu twemu, a lżysz syna matki twojej.
5.GDAŃSKA.2017Siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu, obmawiasz syna swej matki.
6.PS.BYCZ.1854Ty-siadasz, i, przeciw-bratu-twojemu mawiasz; ty, na-synie matki-twojéj, stawiasz ohydę.
7.GÖTZE.1937Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu, na syna matki swojej rzucasz obelgi.
8.CYLKOWZasiadasz i przeciw bratu twemu mówisz, na syna matki twojéj rzucasz zakałę.
9.KRUSZYŃSKISiedząc, mówiłeś przeciwko bratu swemu, i przeciw synom matki twej dawałeś łgarstwo.
10.ASZKENAZY Usiadniesz, a brata obgadasz, na synu twej matki położysz zmazę.
11.SZERUDAGdy siedzisz wśród swoich, oczerniasz brata swego, lżysz syna matki swojej.
12.TYSIĄCL.WYD1(49:20) Zasiadłszy, przemawiałeś przeciw swemu bratu, znieważałeś syna swej matki.
13.TYSIĄCL.WYD5Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu, znieważasz syna swojej matki.
14.BRYTYJKASiedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, Znieważasz syna matki swojej.
15.POZNAŃSKARozsiadłszy się obmawiasz swego brata, rzucasz potwarze na syna własnej matki.
16.WARSZ.PRASKASiadasz i oczerniasz własnego brata, oszczerstwa rzucasz na syna twej matki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zasiadasz i mówisz przeciwko twemu bratu, a na syna twej matki rzucasz zniewagę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ustajesz w intrygach przeciw bratu I znieważasz syna swojej matki.
19.TOR.PRZ.Siedzisz i mówisz przeciwko swojemu bratu, przypisujesz winę synowi swojej matki.