« Psal 50:20 Księga Psalmów 50:21 Psal 50:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:22) Wnimał jeś źle, iże będę tobie podobny; karać cie będę i postawię przeciw tobie oblicze twoje.
2.PS.PUŁAWSKI(49:22) Mnimał jeś lśc❬iwi❭e, iż będę tobie podobny; karać cie będę i postawię opak obraz twoj.
3.WUJEK.1923Toś czynił, a milczałem: mniemałeś niesprawiedliwie, że będę tobie podobny: będę cię strofował, i stawię przed oczy twoje.
4.GDAŃSKA.1881Toś czynił, a Jam milczał; dlategoś mniemał, żem ja tobie podobny, ale będę cię karał, i stawięć to przed oczy twoje.
5.GDAŃSKA.2017To czyniłeś, a ja milczałem; sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy.
6.PS.BYCZ.1854Tych rzeczy, dopuszczałeś-się, a-ja-milczałem; mniemałeś-mię podobnym bydź, jak-ty; Ja-skarcę-cię, i-wyłożę to, przed-oczy-twoje.
7.GÖTZE.1937Toś czynił a Ja milczałem; dlatego mniemałeś, że jestem taki sam, jak ty. Ale będę cię karał i postawię to przed oczy twoje.
8.CYLKOWToś czynił a Jam milczał, a wtedy mniemałeś że będę jak ty; ale rozprawię się z tobą i stawię przed oczy twoje.
9.KRUSZYŃSKITyś czynił, a Jam milczał; sądziłeś, żem Ja podobny tobie: ukarzę cię i stawię cię przed oczyma twemi".
10.ASZKENAZY Tak sobie poczynałeś a ja milczałem, tyś sądził, żem pewnie - jest jako ty, - dam ci pouczenie i przed oczy ci je wystawię.
11.SZERUDATo czyniłeś, a Ja milczałem, więc mniemałeś, żem Tobie podobny; karcę cię i stawiam to przed oczy twoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(49:21) Tyś to uczynił, a Ja będę milczał?! Czy myślałeś, żem tobie podobny?
13.TYSIĄCL.WYD5Ty to czynisz, a Ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.
14.BRYTYJKACzyniłeś to, a ja milczałem, Mniemałeś, żem tobie podobny; Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje...
15.POZNAŃSKAOto, czego się dopuszczasz! A gdybym milczał, mógłbyś mniemać, że jestem tobie podobny. Ja wszakże skarcę ciebie i [wszystko to] stawiam ci przed oczy!
16.WARSZ.PRASKAGdyś to wszystko czynił, a Ja milczałem, myślałeś, że jestem do ciebie podobny. Ale Ja cię ukarzę i postawię przed oczy wszystkie twoje winy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To czyniłeś – a Ja milczałem; wtedy wyobrażałeś sobie, że będę taki jak ty; ale rozprawię się z tobą i stawię to przed twe oczy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPostępowałeś tak, a ja milczałem, Nabrałeś więc przekonania, że jestem taki, jak ty. Upominam cię! Zwracam ci na to uwagę!
19.TOR.PRZ.To czyniłeś, a ja milczałem, myślałeś, że stałem się tobie podobnym, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy.