« Psal 50:22 Księga Psalmów 50:23 Psal 51:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:24) Ofiera chwały poczci mie, a tamo droga, jąż pokażę jemu zbawienie boże.
2.PS.PUŁAWSKI(49:24) Modła chwały poćci mie, i tamo droga, jąż pokażę jemu zbawienie boże.
3.WUJEK.1923Ofiara chwały uczci mię: i tam droga, którą mu okażę zbawienie Boże.
4.GDAŃSKA.1881Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię; a temu, który naprawia drogę swą, ukażę zbawienie Boże.
5.GDAŃSKA.2017Kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć; a temu, kto chodzi prostą drogą, ukażę Boże zbawienie.
6.PS.BYCZ.1854Poświęcający-mi-ofiarę dziękczynienia, uwielbia-mię; a-urządzającego, według ustaw, drogę swę, opatrzę-go, w-zbawienié Boga.
7.GÖTZE.1937Kto ofiaruje dziękczynienie, czci Mię, a kto strzeże dróg swoich, temu ukażę zbawienie Boże!
8.CYLKOWKto ofiaruje dziękczynienie, czci Mnie, kto baczy na drogę, temu wskażę pomoc Pana.
9.KRUSZYŃSKIOfiara chwały uczci Mnie, i prostującemu drogę ukażę zbawienie Boże.
10.ASZKENAZY Kto dzięki składa w ofierze, ten Mię uczci, a kto wstąpi na drogę - temu ujawnię Boga w zbawieniu."
11.SZERUDAKto ofiaruje dziękczynienie, czci Mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, objawię zbawienie Boże.
12.TYSIĄCL.WYD1(49:23) Kto składa ofiarę chwały, ten mi cześć oddaje, a temu, kto postępuje uczciwie, ukażę Boże zbawienie».
13.TYSIĄCL.WYD5Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje, a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie.
14.BRYTYJKAKto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże.
15.POZNAŃSKAKto składa w ofierze uwielbienie, ten oddaje mi cześć; i temu [tylko], kto kieruje się prawością, pozwolę oglądać zbawienie Boże".
16.WARSZ.PRASKAWielbi Mnie ten, kto składa ofiary dziękczynne, temu zaś, który prostą drogą kroczy, ukażę moc Boga Zbawiciela.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto Mi ofiaruje dziękczynienie – uczci Mnie; kto uważa na drogę – temu wskażę zbawienie Boga.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCzci Mnie ten, kto Mi ofiaruje swe podziękowanie, Temu, kto zważa na czyny, ukażę swoje zbawienie.
19.TOR.PRZ.Kto mi ofiaruje dziękczynienie, ten mnie uwielbi; a temu, kto wyznacza drogę, ukażę Boże zbawienie.