« Psal 50:3 Księga Psalmów 50:4 Psal 50:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:5) I przyzwał niebo s wirzchu i ziemię obeźrzeć lud swoj.
2.PS.PUŁAWSKI(49:5) Przyzwał jest niebo z wirzchu i ziemię oględać lud swoj.
3.WUJEK.1923Przyzowie nieba z wierzchu, i ziemie, aby rozsądził lud swój.
4.GDAŃSKA.1881Przyzwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądził lud swój.
5.GDAŃSKA.2017Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud:
6.PS.BYCZ.1854On-zawoła do tych-niebios, z-góry, i-do téj-ziemi, dla-sądzenia ludu-swojego, mówiąc:
7.GÖTZE.1937Wzywa niebo na wysokości i ziemię, aby sądzić lud Swój:
8.CYLKOWPrzyzywa niebiosa z wysoka i ziemię na sąd ludu Swego.
9.KRUSZYŃSKIZawoła na niebo z wysoka i na ziemię, aby sądził lud swój.
10.ASZKENAZY Ku niebiosom wzwyż zawoła i ku ziemi, by sądziły Jego lud:
11.SZERUDAPrzyzywa z góry niebiosa i ziemię na sąd ludu swego:
12.TYSIĄCL.WYD1(49:4) Wzywa z góry niebo i ziemię, bo lud swój sądzić zamierza.
13.TYSIĄCL.WYD5Wzywa on z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić.
14.BRYTYJKAPrzyzywa niebiosa z góryI ziemię, aby sądzić swój lud:
15.POZNAŃSKAZ wysokości przyzywa niebiosa i ziemię na sąd przeciw swemu ludowi:
16.WARSZ.PRASKAZwołuje z góry niebiosa i ziemię, by wydać na swój lud wyrok sądowy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wysoka przyzywa niebiosa i ziemię na sąd swojego ludu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg z góry wzywa niebo, On przyzywa ziemię, by sądzić swój lud:
19.TOR.PRZ.Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud: