« Psal 50:4 Księga Psalmów 50:5 Psal 50:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(49:6) Zgromadzajcie jemu święte jego, jiż obrządzają zakon ❬jego❭ na ofierę.
2.PS.PUŁAWSKI(49:6) Zgromadźcie jemu święte jego, jiż obrządzają obrząd jego nad obietnicami.
3.WUJEK.1923Zgromadźcie mu święte jego, którzy rozrządzają Testament jego w ofiarach.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze.
5.GDAŃSKA.2017Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę.
6.PS.BYCZ.1854Zgromadźcie mi pobożnych-moich, utwiérdzających przymierzé-mé, przy poświęcaniu-ofiar.
7.GÖTZE.1937"Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną zawarli przymierze przy ofierze".
8.CYLKOWZgromadźcie Mi pobożnych Moich, zawierających przymierze ze Mną przy ofierze.
9.KRUSZYŃSKI"Zbierzcie mi świętych moich, którzy zawierali ze mną przymierze ofiary".
10.ASZKENAZY "Zbierzcie mi Me miłościwe, co przymierze zawarli ze Mną - nad ofiarami".
11.SZERUDAZgromadźcie mi wiernych Moich, którzy zawarli ze Mną przymierze przy ofierze!
12.TYSIĄCL.WYD1(49:5) «Zgromadźcie mi świętych moich, co przymierze ze mną zawarli przez ofiarę».
13.TYSIĄCL.WYD5Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę.
14.BRYTYJKAZgromadźcie mi wiernych moich, Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę.
15.POZNAŃSKAZgromadźcie mi swoich wiernych, którzy przy ofierze zawarli ze mną Przymierze!
16.WARSZ.PRASKAZwołajcie – mówi – tych, których miłuję, tych, co sprzymierzyli się ze Mną przez ofiarę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zgromadźcie Moich pobożnych, którzy ze Mną zawarli Przymierze przy ofierze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZgromadźcie Mi tu Mnie oddanych, Związanych ze Mną przymierzem zawartym nad ofiarą!
19.TOR.PRZ.Zgromadźcie dla mnie moich świętych, zawierających ze mną przymierze przez ofiarę.