« Psal 50:23 Księga Psalmów 51:1 Psal 51:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, podług wielikiego miłosierdzia twego (50:2) i podług mnożstwa lutowania twego zgładź lichotę moję!
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow, kiedy przyszedł k niemu Natan prorok, posłany od Boga karać ji z grzecha, jen uczynił, kiedy wszedł ku Betisabee a męża jej dał zabić Uryjasza. (50:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, podług wielikiego miłosierdzia twego (50:2) i podług mnostwa lutowania twego zgładź lichotę moję!
3.WUJEK.1923(51:1) . Na koniec, Psalm Dawidowi: (51:2) Gdy przyszedł do niego prorok Nathan, kiedy był wszedł do Bethsabei. (51:3) Zmiłuj się nademną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego: a według mnóstwa litości twoich zgładź nieprawość moję.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (51:2) Gdy do niego przyszedł Natan prorok, potem jak był wszedł do Betsaby. (51:3) Zmiłuj się nademną, Boże! według miłosierdzia twego; według wielkich litości twoich zgładź nieprawości moje.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan po tym, jak on wszedł do Batszeby. Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje występki.
6.PS.BYCZ.1854(51:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania Psalm Dawida. (51:2) Za-wejścia do-niego, Natana Proroka; potem wszedł do Bat-Szaby. (51:3) Zlituj-się-nademną, o-Boże! według-dobroci-Twojéj; według-wielkości politowań-Twych, zmaż wykroczenia-moje.
7.GÖTZE.1937(51:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (51:2) Gdy do niego przyszedł prorok Natan, po wejściu jego do Betsaby. (51:3) Boże, bądź mi łaskaw według dobroci Twojej; według wielkiej litości Swojej zgładź występki moje.
8.CYLKOW(51:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (51:2) Gdy go odwiedził Natan, prorok, po przyjściu do Bat-Szeby. (51:3) Zmiłuj się nademną Panie wedle łaski Twojéj, według wielkiego miłosierdzia Twego zmaż występki moje.
9.KRUSZYŃSKI(51:1) Przełożonemu chóru. Psalm Dawida. (51:2) Gdy przybył do niego Natan prorok, jak wszedł do córki Szaby. (51:3) Zmiłuj się nademną Boże, według miłosierdzia Twego; według wielkiej litości Twej, zgładź nieprawość moją,
10.ASZKENAZY (51:1) Dyrygentowi. - Śpiew Dawidowy. (51:2) Kiedy przyszedł doń prorok Natan, gdy przyszedł do Batseby. (51:3) Zmiłuj się Boże nademną, jako Twa łaska, jako mnogie miłosierdzia Twe - zmaż me przestępstwa.
11.SZERUDA(51:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (51:2) Gdy przyszedł do niego prorok Natan po jego cudzołóstwie z Batsebą. (51:3) Zmiłuj się nade mna Boże, według łaski swojej, zgładź występki moje według wielkiej litości swojej!
12.TYSIĄCL.WYD1(50:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy, (50:2) gdy przybył do niego prorok Natan po grzechu [Dawida] z Batszebą. (50:3) Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim; w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida, (51:2) gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą. (51:3) Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
14.BRYTYJKA(51:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy, (51:2) Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. (51:3) Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!
15.POZNAŃSKA(51:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Dawida - (51:2) gdy po jego grzechu z Batszebą przybył do niego prorok Natan. (51:3) Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, według wielkiej litości Twojej zgładź nieprawości moje!
16.WARSZ.PRASKA(51:1) Dla kierującego chórem. Psalm, który wyśpiewał Dawid, (51:2) kiedy po cudzołóstwie z Batszebą przybył do niego prorok Natan. (51:3) Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, a według Twej dobroci odpuść moje winy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, (51:2) gdy go odwiedził Natan, prorok, po przyjściu do Batszeby. (51:3) Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojej łaski; według wielkiego Twojego miłosierdzia zmaż moje występki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (51:2) Dawid był wówczas po swym upadku z Batszebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. (51:3) Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski; W swojej wielkiej litości wymaż moje przestępstwa!
19.TOR.PRZ.(51:1) Dla przewodnika chóru. Psalm Dawida, gdy przyszedł do niego prorok Natan po popełnionym cudzołóstwie z Batszebą. (51:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia; według Twojej wielkiej litości wymaż moje występki.