« Psal 51:10 Księga Psalmów 51:11 Psal 51:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:12) Nie odrzucaj mnie od lica twego i ducha świętego twego nie otejmuj ote mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(50:12) Nie odrzucaj mie od lica twego i ducha świętego twego nie odejmi ode mnie.
3.WUJEK.1923(51:13) Nie odrzucaj mię od oblicza twego: i Ducha świętego twego nie bierz odemnie.
4.GDAŃSKA.1881(51:13) Nie odrzucaj mię od oblicza twego, a Ducha swego świętego nie odbieraj odemnie.
5.GDAŃSKA.2017Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.
6.PS.BYCZ.1854(51:13) Nie odrzucaj-mię z-przed-oblicza-Twego; i,-ducha Swiętości-Twéj, nie odejmuj odemnie.
7.GÖTZE.1937(51:13) Nie odrzuć mnie od oblicza Swego i nie odbierz Ducha Swego Świętego ode mnie.
8.CYLKOW(51:13) Nie rzucaj mnie z przed oblicza Twego, a ducha Twego świętego nie odbieraj mi.
9.KRUSZYŃSKI(51:13) Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, i ducha Twego świętego nie odejmuj odemnie.
10.ASZKENAZY (51:13) Nie napędzaj mnie z przed Twego oblicza i ducha Twej świętości, nie zabieraj odemnie!
11.SZERUDA(51:13) Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi Ducha swego świętego!
12.TYSIĄCL.WYD1(50:13) Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:13) Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
14.BRYTYJKA(51:13) Nie odrzucaj mnie od oblicza swegoI nie odbieraj mi swego Ducha świętego!
15.POZNAŃSKA(51:13) Nie odrzucaj mnie sprzed oblicza Twego i nie odbieraj mi Twego świętego ducha!
16.WARSZ.PRASKA(51:13) Nie oddalaj mnie sprzed oblicza Twego i nie zabieraj ode mnie Twego ducha świętości.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:13) Nie odrzucaj mnie od Twojego oblicza i Twego Ducha Świętego mi nie odbieraj.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:13) Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.
19.TOR.PRZ.(51:12) Nie odrzucaj mnie sprzed Twojego oblicza i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego.