« Psal 51:11 Księga Psalmów 51:12 Psal 51:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:13) Wroci mnie wiesiele zbawienia twego i duchem przednim śćwirdzi mie!
2.PS.PUŁAWSKI(50:13) Wroci mi wiesiele zbawienia twego i duchem przednim stwirdzi mie!
3.WUJEK.1923(51:14) Przywróć mi radość zbawienia twojego, i duchem przedniejszym potwierdź mię.
4.GDAŃSKA.1881(51:14) Przywróć mi radość zbawienia twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mię.
5.GDAŃSKA.2017Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym.
6.PS.BYCZ.1854(51:14) Przywróć mi radość pomocy-Twojéj; a,-duch chętny; niech-wspiéra-mię.
7.GÖTZE.1937(51:14) Przywróć mi radość zbawienia Twego, a duchem ochotnym wesprzyj mnie.
8.CYLKOW(51:14) Przywróć mi radość wybawienia Twojego, a duchem gorliwym pokrzep mnie.
9.KRUSZYŃSKI(51:14) Przywróć mi radość zbawienia Twego, i duchem ochoczym wesprzyj mnie.
10.ASZKENAZY (51:14) Powróć mi rozkosz Twego wybawienia a duchem mię wesprzyj wspaniałomyślnym!
11.SZERUDA(51:14) Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym!
12.TYSIĄCL.WYD1(50:14) Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:14) Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
14.BRYTYJKA(51:14) Przywróć mi radość z wybawienia twegoI wesprzyj mnie duchem ochoczym!
15.POZNAŃSKA(51:14) Przywróć mi radość Twego zbawienia i umocnij mnie duchem wielkoduszności!
16.WARSZ.PRASKA(51:14) Spraw, bym się cieszył tym, że mnie zbawiasz, niech wstąpi we mnie duch gorliwości Twojej.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:14) Przywróć mi radość Twojego zbawienia i pokrzep mnie duchem gorliwym.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:14) Przywróć mi radość z Twojego wybawienia, Wesprzyj na nowo duchem żarliwości!
19.TOR.PRZ.(51:13) Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym.