« Psal 51:15 Księga Psalmów 51:16 Psal 51:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:17) boby był chciał ofiarę, dałbych był owszem; ofierami nie będziesz sie kochać.
2.PS.PUŁAWSKI(50:17) bo by był chciał modłę, wzdałbych był owszem; modłami nie będziesz sie kochać.
3.WUJEK.1923(51:18) Albowiem gdybyś był chciał ofiary, wżdybych był dał: w całopalonych nie będziesz się kochał.
4.GDAŃSKA.1881(51:18) Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz.
5.GDAŃSKA.2017Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia.
6.PS.BYCZ.1854(51:18) Boć nie żądasz zabicia-ofiary; inaczéj,-dałbym ją; Ty, ofiary-całopalenia, nie mile-przyjmujesz.
7.GÖTZE.1937(51:18) Albowiem nie żądasz ofiar śniednych, dałbym je Ci; a w całopaleniach nie masz upodobania.
8.CYLKOW(51:18) Bo nie pragniesz ofiar, abym je składał, całopalenia nie żądasz.
9.KRUSZYŃSKI(51:18) Albowiem nie pragniesz ofiary, a dałbym; całopalenia nie przyjmiesz.
10.ASZKENAZY (51:18) Bo nie ofiar zwierzęcych Ty pożądasz, ani darów, nie w całopaleniu Ty masz upodobanie.
11.SZERUDA(51:18) Bo nie żądasz ofiar - dałbym Ci je, w całopaleniach nie kochasz się.
12.TYSIĄCL.WYD1(50:18) Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:18) Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
14.BRYTYJKA(51:18) Albowiem ofiar nie żądasz, A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć.
15.POZNAŃSKA(51:18) Nie znajdujesz bowiem upodobania w ofiarach, a jeślibym złożył całopalenie, nie przyjąłbyś go.
16.WARSZ.PRASKA(51:18) Nie pragniesz, abym Ci składał ofiary, a całopaleń, choćbym je dał, nie przyjmiesz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:18) Bowiem nie pragniesz ofiar, bym je składał, ani całopalenia nie żądasz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:18) Bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze; Całopalenie? Choćbym chciał Ci je złożyć, nie zechcesz.
19.TOR.PRZ.(51:17) Bo Ty nie rozkoszujesz się ofiarą, a choćbym chciał złożyć ofiarę całopalną nie przyjmiesz jej.