« Psal 51:17 Księga Psalmów 51:18 Psal 51:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:19) Dobrotliwie uczyń, Gospodnie, w dobrej woli twej Syjon, aby sprawiony mury jerusalemskie.
2.PS.PUŁAWSKI(50:19) Dobrot❬li❭wie uczyń, Gospodnie, w dobrej wolej twojej Syjon, a sprawią mury Jeruzalem.
3.WUJEK.1923(51:20) Uczyń dobrze, Panie, Syonowi w dobréj woli twojéj, aby się zbudowały mury Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881(51:20) Dobrze uczyń według upodobania twego Syonowi; pobubuj mury Jeruzalemskie.
5.GDAŃSKA.2017Okaż dobroć Syjonowi według twego upodobania; odbuduj mury Jeruzalem.
6.PS.BYCZ.1854(51:20) Rozwesel, przez-łaskawość-Twę, Syon; wznieś mury Jerozolimy.
7.GÖTZE.1937(51:20) Wyświadcz dobrodziejstwo Syjonowi według łaskawości Swojej; odbuduj mury Jerozolimy!
8.CYLKOW(51:20) Obdarz w łasce Twojéj Cyon, odbuduj mury Jerozolimy.
9.KRUSZYŃSKI(51:20) Uczyń dobrze według upodobania Twego Sjonowi; pobuduj mury Jeruzalem.
10.ASZKENAZY (51:20) Świadcz łaski Syonowi Ty, który zbudujesz mury Jeruzalemu.
11.SZERUDA(51:20) Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu!
12.TYSIĄCL.WYD1(50:20) Panie, okaż Syjonowi łaskę w swej dobroci, abyś odbudował mury Jeruzalem.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:20) Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem!
14.BRYTYJKA(51:20) Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, Odbuduj mury Jeruzalemu!
15.POZNAŃSKA(51:20) W dobroci swej okaż się łaskawym dla Syjonu, odbuduj mury Jeruzalem!
16.WARSZ.PRASKA(51:20) Ześlij Twe błogosławieństwo na Syjon i w swej łaskawości odbuduj mury Jeruzalem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:20) Obdarz w Swej łasce Cyon, odbuduj mury Jeruszalaim.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:20) W Twojej dobrej woli czyń dobrze Syjonowi, Odbuduj na nowo mury Jerozolimy!
19.TOR.PRZ.(51:19) Czyń dobrze Syjonowi według Twojego upodobania; odbuduj mury Jerozolimy.