« Psal 51:2 Księga Psalmów 51:3 Psal 51:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:4) bo lichotę moję ja poznawam i grzech moj przeciwo mnie jest zawżdy.
2.PS.PUŁAWSKI(50:4) bo złość moję ja znaję i grzech moj przeciwo mnie jest zawżdy.
3.WUJEK.1923(51:5) Albowiem ja znam nieprawość moję, i grzech mój jest zawżdy przeciwko mnie.
4.GDAŃSKA.1881(51:5) Albowiem ja znam nieprawość moję, a grzech mój przedemną jest zawżdy.
5.GDAŃSKA.2017Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną.
6.PS.BYCZ.1854(51:5) Bo, wykroczcnia-me, ja poznaję; zatem-grzéch-mój, przedemną ciągle.
7.GÖTZE.1937(51:5) Albowiem ja znam występki swoje, a grzech mój stale jest przede mną.
8.CYLKOW(51:5) Bo występki moje ja znam, a grzech mój obecny mi zawsze.
9.KRUSZYŃSKI(51:5) Albowiem nieprawości moje znam, a grzech mój przedemną jest zawsze.
10.ASZKENAZY (51:5) Bo znam ja występki moje a grzech mój jest zawsze przedemną!
11.SZERUDA(51:5) Ja bowiem znam występki swoje i zawsze jestem świadom grzechu mego.
12.TYSIĄCL.WYD1(50:5) Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:5) Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój mam zawsze przed sobą.
14.BRYTYJKA(51:5) Ja bowiem znam występki swojeI grzech mój zawsze jest przede mną.
15.POZNAŃSKA(51:5) Albowiem uznaję nieprawości moje, a grzech mój stoi mi zawsze przed oczami.
16.WARSZ.PRASKA(51:5) Bo ja znam dobrze moje winy i moje grzechy mam wciąż przed oczyma.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:5) Bo ja znam moje występki, a mój grzech zawsze jest obecny przede mną.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:5) Gdyż jestem świadom swych przestępstw, Mój grzech mam wciąż przed oczami.
19.TOR.PRZ.(51:4) Gdyż ja znam moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną.