« Psal 51:3 Księga Psalmów 51:4 Psal 51:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:5) Tobie samemu zgrzeszył jeśm i złe przed tobą czynił jeśm, by sprawion w mołwach twojich, i przemożesz, gdy cie sądzą.
2.PS.PUŁAWSKI(50:5) Tobie samemu zgrzeszył jeśm i złe przed tobą czynił jeśm, by sprawion w mołwach twoich i przepomogł, gdy cie sądzą.
3.WUJEK.1923(51:6) Tobiem samemu zgrzeszył i uczyniłem złość przed tobą, abyś się usprawiedliwił w mowach twoich, a zwyciężył, gdy cię posądzają.
4.GDAŃSKA.1881(51:6) Tobie, tobiem samemu zgrzeszył, i złem przed oczyma twemi uczynił, abyś był sprawiedliwy w mowie twojej, i czystym w sądzie twoim.
5.GDAŃSKA.2017Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie.
6.PS.BYCZ.1854(51:6) Przeciw-Tobie, tylko-Tobie, zgrzeszyłem, i,-to-złé, w-oczach-Twoich, zrobiłem; dla-tego, sprawiedliw-będziesz, w-mowie-Twéj; będziesz-czystym, w-wyroku-Twoim.
7.GÖTZE.1937(51:6) Przeciwko Tobie, przeciwko Tobie jedynie zgrzeszyłem i, co złe jest w oczach Twoich, uczyniłem, abyś się okazał sprawiedliwym w wyroku Twoim i czystym w sądzie Twoim.
8.CYLKOW(51:6) Tobie samemu zgrzeszyłem, a zło w oczach Twoich czyniłem, przetoś sprawiedliwy w wyroku Twoim, czysty w sądzie Twoim.
9.KRUSZYŃSKI(51:6) Przed Tobą samym zgrzeszyłem i zło przed oczyma Twemi uczyniłem, gdy Ty jesteś sprawiedliwy w mowie swej - czysty w sądzie swym.
10.ASZKENAZY (51:6) Tobie jedynemu zgrzeszyłem i co złe w Twych oczach uczyniłem, abyś się okazał sprawiedliwy w Twem powiedzeniu, czysty w Twem sędziowaniu,
11.SZERUDA(51:6) Przeciw Tobie, przeciw Tobie jedynie zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złego w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku, czysty w sądzie swoim.
12.TYSIĄCL.WYD1(50:6) Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, byś się okazał sprawiedliwy w swym wyroku i prawy — w swoim sądzie.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:6) Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest w Twych oczach, tak że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim osądzie.
14.BRYTYJKA(51:6) Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłemI uczyniłem to, co złe w oczach twoich, Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, Czysty w sądzie swoim.
15.POZNAŃSKA(51:6) Przeciw Tobie, przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem i dopuściłem się tego, co jest złe w oczach Twoich; tak więc okażesz swą sprawiedliwość przez swój wyrok, a prawość swoją przez sąd.
16.WARSZ.PRASKA(51:6) Zgrzeszyłem przeciwko Tobie samemu, na Twoich oczach wiele zła czyniłem, tak że okażesz się sprawiedliwy w Swym wyroku i prawy w Swoim sądzie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:6) Tobie samemu zgrzeszyłem i czyniłem zło w Twoich oczach; bo jesteś sprawiedliwy w Twym wyroku oraz czysty w Twoim osądzie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:6) Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, Popełniłem zło w Twoich oczach, Słuszne jest Twe napomnienie, Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie.
19.TOR.PRZ.(51:5) Przeciwko Tobie, Tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, dlatego że Ty jesteś prawy w swoim słowie i czysty w swoim sądzie.