« Psal 51:5 Księga Psalmów 51:6 Psal 51:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:7) Owa wiem prawdę miłował jeś, niepewne i tajemne mądrości twojej zjawił jeś mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(50:7) Owa wiem prawdę miłował jeś, niepewne i tajemne mądrości twojej zjawił jeś mnie.
3.WUJEK.1923(51:8) Oto bowiem umiłowałeś prawdę: niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojéj objawiłeś mi.
4.GDAŃSKA.1881(51:8) Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi.
5.GDAŃSKA.2017Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość.
6.PS.BYCZ.1854(51:8) Oto, prawdę upodobałeś, w-powłokach serca; przeto,-w-zamknięciu jego, mądrość wskazałeś-mi.
7.GÖTZE.1937(51:8) Oto, upodobałeś sobie prawdę we wnętrzu serca, a w skrytości daj mi poznać mądrość.
8.CYLKOW(51:8) Wszak prawdy żądasz w tajni, a w skrytości mądrość wskazujesz mi.
9.KRUSZYŃSKI(51:8) Oto ukochałeś prawdę wewnętrzną, a ukrytą mądrość objawiłeś mi.
10.ASZKENAZY (51:8) Oto Ty prawdy pożądasz w najgłębszych zakamarkach, a w tem, co ukryte oznajmiasz mi najwyższą mądrość.
11.SZERUDA(51:8) Wiem, że Ty kochasz prawdę w sercu i objawiasz mi mądrość ukrytą.
12.TYSIĄCL.WYD1(50:8) Oto w szczerości serca masz upodobanie, a w głębi duszy uczysz mnie mądrości.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:8) Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.
14.BRYTYJKA(51:8) Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszyI objawiasz mi mądrość ukrytą.
15.POZNAŃSKA(51:8) Ale Tyś umiłował szczerość serca, a w głębi duszy mojej dajesz mi poznać mądrość.
16.WARSZ.PRASKA(51:8) Ty zaś żądasz, bym nosił prawdę ukrytą w mym sercu, i w tajemnicy objawiasz mi mądrość.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:8) Oto żądasz prawdy we wnętrzu, a w skrytości mądrość mi wskazujesz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:8) A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy - Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości.
19.TOR.PRZ.(51:7) Oto rozkoszujesz się prawdą we wnętrzu i oznajmiłeś mi ukrytą mądrość.