« Psal 51:7 Księga Psalmów 51:8 Psal 51:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(50:9) Słuchowi memu dasz radość i wiesiele i radować sie będą kości uśmierzone.
2.PS.PUŁAWSKI(50:9) Słuchu memu dasz radość i wiesiele i radować sie będą kości uśmierzone.
3.WUJEK.1923(51:10) Słuchowi memu dasz radość i wesele: i rozradują się kości poniżone.
4.GDAŃSKA.1881(51:10) Daj mi słyszeć radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył.
5.GDAŃSKA.2017Daj mi usłyszeć radość i wesele; niech się rozradują kości, które skruszyłeś.
6.PS.BYCZ.1854(51:10) Daj-słyszéć-mi uciechę, i-radość; niech-rozweselą-się kości, które skruszyłeś.
7.GÖTZE.1937(51:10) Daj mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się kości, które pokruszyłeś.
8.CYLKOW(51:10) Daj mi usłyszeć radość i wesele, niech rozradują się kości, któreś pokruszył.
9.KRUSZYŃSKI(51:10) Daj, abym słyszał radość i weselę; niech się rozradują kości, któreś pokruszył.
10.ASZKENAZY (51:10) Obwieścisz mi uciechę i wesele a rozśpiewają się kości, któreś pognębił.
11.SZERUDA(51:10) Daj mi usłyszeć radość i wesele, niech się rozradują moje kości skruszone!
12.TYSIĄCL.WYD1(50:10) Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył.
13.TYSIĄCL.WYD5(51:10) Spraw, bym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, któreś skruszył!
14.BRYTYJKA(51:10) Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech się rozradują kości, które skruszyłeś!
15.POZNAŃSKA(51:10) Daj mi usłyszeć [słowa] radości i wesela, by się pocieszyły kości, któreś skruszył!
16.WARSZ.PRASKA(51:10) Pozwól mi uradować się i rozweselić, niech ożyją na nowo kości, któreś skruszył.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(51:10) Daj mi usłyszeć radość i wesele; niechaj się rozradują kości, które pokruszyłeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(51:10) Spraw, bym usłyszał radość i wesele, Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś!
19.TOR.PRZ.(51:9) Daj mi usłyszeć radość i wesele; niech się rozradują kości, które skruszyłeś.