« Psal 52:2 Księga Psalmów 52:3 Psal 52:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(51:3) Miłował jeś złość nad dobroć, lichotę więcej niże mowić prawdę.
2.PS.PUŁAWSKI(51:3) Miłowałeś złość nad dobroć, lichotę więcej niże mołwić prawdę.
3.WUJEK.1923(52:5) Umiłowałeś złość nad dobroć, nieprawość więcéj, niż mówić sprawiedliwość.
4.GDAŃSKA.1881(52:5) Umiłowałeś złe, bardziej niż dobre; kłamstwo raczej mówisz, niż sprawiedliwość. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Miłujesz zło bardziej niż dobro i kłamstwo bardziej niż mowę sprawiedliwą. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(52:5) Ty bardziéj miłujesz złé, niżeli-dobré; więcéj kłamstwo, niż-mówienié prawdy.
7.GÖTZE.1937(52:5) Miłujesz zło bardziej niż dobro, mówisz chętniej kłamstwo niż sprawiedliwość. Sela.
8.CYLKOW(52:5) Upodobałeś raczéj zło aniżeli dobro, fałsz aniżeli słowa prawdy. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(52:5) Umiłowałeś zło ponad dobro - kłamstwo - ponad słowo sprawiedliwe. - SELAh.
10.ASZKENAZY (52:5) Ukochałeś złe nad dobre, kłam, niżli wypowiadać sprawiedliwość. Selah.
11.SZERUDA(52:5) Miłujesz raczej zło niż dobro, kłamstwo niż słowo prawdy. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(51:5) Miłujesz zło raczej niż dobro, raczej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.
13.TYSIĄCL.WYD5(52:5) Miłujesz bardziej zło niż dobro, bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.
14.BRYTYJKA(52:5) Miłujesz bardziej zło niż dobro, Kłamstwo bardziej niż słowo prawe. Sela.
15.POZNAŃSKA(52:5) Wolisz zło niż dobro, kłamstwo - od słowa rzetelnego.
16.WARSZ.PRASKA(52:5) Zło stale przedkładasz nad dobro, kłamstwo bardziej miłujesz niż prawdę. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(52:5) Raczej upodobałeś sobie zło niż dobro, fałsz zamiast sprawiedliwych słów. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(52:5) Kochasz bardziej zło, przedkładasz je nad dobro, Wolisz kłamstwo zamiast słowa prawdy. Sela.
19.TOR.PRZ.(52:5) Miłujesz zło bardziej niż dobro; kłamstwo bardziej niż mówienie o sprawiedliwości. Sela.