« Psal 52:4 Księga Psalmów 52:5 Psal 52:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(51:5) Przeto Bog skazi cie do końca, wykręci cie i wyniesie cie z przebytka twego i korzeń twoj z ziemie żywych.
2.PS.PUŁAWSKI(51:5) Przeto Bog skazi cie do końca i wykręci, i wyniesie cie z pr❬z❭ebytka twego i korzeń twoj z ziemie żywych.
3.WUJEK.1923(52:7) Przetóż cię Bóg zniszczy do końca: wyrwie cię, i wypędzi cię z przybytku twego, i korzeń twój z ziemie żywiących.
4.GDAŃSKA.1881(52:7) Przetoż cię Bóg zniszczy na wieki; porwie cię, i wyrwie cię z przybytku, i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu, i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(52:7) Też Bóg zburzy-cię całkiem; On-porwie-cię, i-wyrwie-cię z-namiotu, oraz-wykorzeni-cię, z-krainy żyjących.
7.GÖTZE.1937(52:7) Dlatego cię też Bóg zniszczy na zawsze; uchwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni cię z krainy żyjących. Sela.
8.CYLKOW(52:7) To téż Pan skruszy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie cię z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjących. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(52:7) Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, porzuci cię, przeniesie cię z przybytku i wykorzeni cię z ziemi żyjących. - SELAh.
10.ASZKENAZY (52:7) Toż Bóg sprawiedliwy zmiażdży cię na wieki, strzaska cię i wyrwie cię z namiotu a wykorzeni cię ze ziemi żyjących. Selah.
11.SZERUDA(52:7) Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(51:7) Dlatego zniszczy cię Bóg, na wieki cię odsunie, wyciągnie cię z twego namiotu i wyrwie cię z ziemi żyjących.
13.TYSIĄCL.WYD5(52:7) Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki, pochwyci cię i usunie z twego namiotu, wyrwie cię z ziemi żyjących.
14.BRYTYJKA(52:7) Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, Pochwyci cię i wyrwie z namiotu I wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela.
15.POZNAŃSKA(52:7) Toteż Bóg unicestwi cię na zawsze, porwie cię i wyrzuci z namiotu, i wykorzeni z ziemi żyjących.
16.WARSZ.PRASKA(52:7) Dlatego zniszczy cię Bóg na zawsze, pochwyci cię i wyrzuci z twojego namiotu, i usunie cię spośród żyjących na ziemi. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(52:7) To też Pan uprzątnie cię na wieki; pochwyci cię, wyrwie cię z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(52:7) Dlatego złamie cię Bóg na zawsze, Schwyta cię, wyciągnie z namiotu, Wyrwie z korzeniami ze wspólnoty żywych. Sela.
19.TOR.PRZ.(52:7) Lecz Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu, i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela.