« Psal 52:6 Księga Psalmów 52:7 Psal 52:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(51:6b) Owa człowiek, jenże nie położył Boga pomocnika swego, (51:7) ale pwał jest w mnożstwo bogacstw swojich i przemogł w jeszutności swojej.
2.PS.PUŁAWSKI(51:6b) Owo człowiek, jen jest Boga nie położył pomocnika swego, (51:7) ale pwał jest w mnostwie bogactw swych i przemogł w prozności swojej.
3.WUJEK.1923(52:9) Otóżci człowiek, który nie kładł Boga pomocnikiem swoim: ale ufał w mnóstwie bogactw swoich, i przemógł w marności swojéj.
4.GDAŃSKA.1881(52:9) Otoż człowiek, który nie pokładał w Bogu siły swojej; ale ufając w mnóstwie bogactw swoich, zmacniał się w złości swej.
5.GDAŃSKA.2017Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją siłą, ale ufał swym wielkim bogactwom i umacniał się w swojej nieprawości.
6.PS.BYCZ.1854(52:9) Oto, ten-człowiek, co nie pokładał w Bogu siły-swojéj; ale-ufał w-wielkość bogactwa-swego, wzmacniał-się, w-złośliwości-swojéj.
7.GÖTZE.1937(52:9) "Oto człowiek, który nie uczynił Boga obroną swoją, ale ufał wielkiemu bogactwu swemu i stał się silny, czyniąc szkodę".
8.CYLKOW(52:9) Oto człowiek, który nie uczynił Pana obroną swoją, a polegał na wielkiém bogactwie swojém, dufał w potęgę swoję.
9.KRUSZYŃSKI(52:9) Oto mąż, który nie miał Boga za pomocnika swego, a zaufał wielkości bogactwa swego, umacniał się w złości swej.
10.ASZKENAZY (52:9) "Oto ów mąż, który nie w Bogu pokłada swą moc a polega na mnogiem bogactwie swem, dufny jest w swą przewrotność".
11.SZERUDA(52:9) Oto człowiek, który nie chciał mieć ostoi swojej w Bogu, ale ufał wielkim bogactwom swoim, był dumny z chciwości swojej.
12.TYSIĄCL.WYD1(51:9) «Oto człowiek, co nie uczynił Boga swoją warownią, ale mnóstwu swych bogactw zaufał, a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie».
13.TYSIĄCL.WYD5(52:9) Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją twierdzą, ale zaufał wielkim swym bogactwom, a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie.
14.BRYTYJKA(52:9) Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, Ale ufał wielkim bogactwom swoim, Był dumny, że wyrządza szkodę.
15.POZNAŃSKA(52:9) Oto człowiek, który nie chciał uznać Boga swoją ostoją, lecz zaufał wielkim swym bogactwom i siłę swą na występkach opierał.
16.WARSZ.PRASKA(52:9) Oto mąż, który nie szukał schronienia u Boga, lecz całą ufność złożył w swych bogactwach i siły szukał w przewrotności.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(52:9) Oto człowiek, co nie uczynił Boga swą obroną, a polegał na swoim wielkim bogactwie i pokładał nadzieję w swej potędze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(52:9) Oto bohater, który nie uczynił Boga swym schronieniem, Ale zaufał swemu wielkiemu bogactwu I siebie samego wzmocnił, niszcząc innych.
19.TOR.PRZ.(52:9) Oto bohater, który nie uczynił Boga swoją twierdzą, ale ufał swoim wielkim bogactwom i umacniał się w swoich groźbach wobec innych.