« Psal 52:9 Księga Psalmów 53:1 Psal 53:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(52:1) Rz❬e❭kł jest głupi na swojem siercu: Nie Boga. (52:2) Skazili są sie i nieludzszczy sczynili są sie w lichotach swojich; nie, jenże by uczynił dobre.
2.PS.PUŁAWSKI(52:1) Rzekł jest głupi w swoim siercu: Nie Boga. (52:2) Skazili sie są i nieludzcy sczynili sie w lichotach; nie go, jen by uczynił dobrze.
3.WUJEK.1923(53:1) Na koniec, na Maelet, wyrozumienia Dawidowi. (53:2) Rzekł głupi w sercu swojem: Niemasz Boga. Popsowali się, i obrzydłymi się stali w nieprawościach: niemasz, ktoby dobrze czynił.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi na Machalat pieśń Dawidowa nauczająca. (53:2) Głupi rzekł w sercu swem: Niemasz Boga. Popsowali się, i obrzydliwą czynią nieprawość; niemasz, ktoby czynił dobrze.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, na Machalat. Psalm pouczający Dawida. Głupi mówi w swoim sercu: Nie ma Boga. Są zepsuci i czynią obrzydliwą nieprawość; nie ma nikogo, kto by czynił dobro.
6.PS.BYCZ.1854(53:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania, na narzędziu, Machlat zwaném, nauczający-śpiéw Dawida. (53:2) Myślał głupiec, w-duchu-swoim: Nie-ma Boga; popsowano-się, i-brzydko-postąpiono; nie-ma czyniącego dobrze.
7.GÖTZE.1937(53:1) PRZEWODNIKOWI chóru na smutną melodję. Pouczenie Dawida. (53:2) Głupiec rzekł w sercu swem: "Niema Boga!" Zwyrodniałe i obrzydliwe jest ich postępowanie; niema tam nikogo, kto czyni dobrze.
8.CYLKOW(53:1) Przewodnikowi chóru Macholitów. - Dumanie Dawida. (53:2) Rzecze nikczemny w sercu swojém: niemasz Boga; zepsuci skażeni nieprawością, niema czyniącego dobro.
9.KRUSZYŃSKI(53:1) Przełożonemu chóru. Na (nutę) "Mahalath", ku wyrozumieniu. (Psalm) Dawida. (53:2) Rzekł głupi w serce swojem: "Niemasz Boga". Popsuli się i obrzydliwą uczynili nieprawość: niemasz ktoby czynił dobrze.
10.ASZKENAZY (53:1) Dyrygentowi na fletach. Dawida (śpiew) ku wyrozumieniu. (53:2) Mówi nędznik w swem sercu: - nie istnieje Bóg! Zepsuci z gruntu, obrzydliwe ich poczynania, niemasz ktoby czynił to, co jest dobre.
11.SZERUDA(53:1) Przewodnikowi chóru, na nutę: Choroba... Pieśń pouczająca Dawida. (53:2) Głupi rzekł w sercu swym: Nie ma Boga. Zepsutymi, obrzydliwymi są w postępowaniu; nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.
12.TYSIĄCL.WYD1(52:1) Kierownikowi chóru. Na melodię "Machalat". Maskil. Dawidowy. (52:2) Powiada głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga». Zepsuci są, ohydnych rzeczy dokonali; nie ma takiego, kto by czynił dobrze.
13.TYSIĄCL.WYD5(53:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Machalat". Pieśń pouczająca. Dawidowa. (53:2) Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze.
14.BRYTYJKA(53:1) Przewodnikowi chóru. Według „Mahalat...” Pieśń pouczająca Dawida. (53:2) Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny; Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił.
15.POZNAŃSKA(53:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: według "Machalat"; pieśń pouczająca Dawida. (53:2) Rzekł głupi w sercu swoim: "Nie ma Boga". Dopuszczają się czynów występnych, przewrotnych i haniebnych, nie ma nikogo, kto by czynił to, co dobre.
16.WARSZ.PRASKA(53:1) Dla kierującego chórem. Na melodię pieśni: „Słabości”. Pieśń pouczająca Dawida. (53:2) Powiedział sobie głupiec, że nie ma Boga. Przewrotne i haniebne są ich czyny, nikt nie stara się dobrze czynić.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(53:1) Przewodnikowi chóru Macholitów. Dumanie Dawida. (53:2) Nikczemny mówi w swoim sercu: Nie ma Boga; zepsuci, skażeni nieprawością; nie ma takiego, co czyni dobrze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(53:1) Dla prowadzącego chór. Na czas choroby. Pieśń pouczająca. Dawidowa. (53:2) Nierozumny stwierdził w swym sercu: Nie ma Boga! Wszyscy ulegli zepsuciu, żyją niegodziwie - Nikt nie dba o dobro!
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru, podczas choroby. Pieśń pouczająca Dawida. Głupi mówi w swoim sercu: Nie ma Boga. zepsuci i czynią obrzydliwą nieprawość; nie ma nikogo, kto by czynił dobro.