« Psal 53:3 Księga Psalmów 53:4 Psal 53:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(52:5) Wszako wzwiedzą wszytcy, jiż czyni❬ą❭ lichotę, jiż żrą lud moj jako karmią chlebową? (52:6a) Boga są nie wezwali,
2.PS.PUŁAWSKI(52:5) Wszako wszytcy wiedzą, co stroją lichotę, co żrzą lud moj jako karmią chlebową? (52:6a) Boga nie wezwali,
3.WUJEK.1923(53:5) Izali nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój jako pokarm? Boga nie wzywali.
4.GDAŃSKA.1881(53:5) Azaż nie wiedzą wszyscy czyniciele nieprawości, że pożerają lud mój, jako więc chleb jedzą? ale Boga nie wzywają.
5.GDAŃSKA.2017Czyż są nierozumni czyniący nieprawość, którzy pożerają mój lud, jakby chleb jedli, a Boga nie wzywają?
6.PS.BYCZ.1854(53:5) Czyliż-nie wiedzą sprawcy złego, pożérający lud-mój, jakby jedli chléb, że Boga nie wzywają.
7.GÖTZE.1937(53:5) Czyż nie mają poznania wszyscy, którzy popełniają przestępstwo i którzy pożerają lud mój, jakoby jedli chleb? a Boga nie wzywają.
8.CYLKOW(53:5) Czyż nie znają złoczyńcy, co pożerają lud mój, spożywają jako chleb, Pana, którego nie wezwali.
9.KRUSZYŃSKI(53:5) Czy nie wiedzą, co czynią nieprawość, że lud mój pożerają - jedzą jako chleb; Boga nie wzywają.
10.ASZKENAZY (53:5) Czyż nie wiedzą tego ci, co czynią nieprawość, którzy zjadają lud mój, chleb zjadają boży, Boga nie wzywają?
11.SZERUDA(53:5) Czyż nie mają rozumu złoczyńcy, którzy pożerają lud mój? Jedzą chleb Boga, ale nie wzywają Go.
12.TYSIĄCL.WYD1(52:5) Czyż się nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość, co lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, a nie wzywają Boga?
13.TYSIĄCL.WYD5(53:5) Czyż się nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość, którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają Boga?
14.BRYTYJKA(53:5) Czyż się nie opamiętają złoczyńcy, Którzy pożerają lud swój tak, jak by chleb jedli, Boga jednak nie wzywają?
15.POZNAŃSKA(53:5) Czyż nie przyjdzie opamiętanie na tych, którzy czynią nieprawość, którzy zjadają swój chleb, żerując na moim ludzie, ale do Boga się nie zwracają?
16.WARSZ.PRASKA(53:5) Czy na bezbożnych nigdy nie przyjdzie opamiętanie? Lud mój pożerają jedząc jego chleb, ale imienia Bożego żaden z nich nie wzywa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(53:5) Czyż wszyscy sprawcy bezprawia nie poznają, że pożerają mój lud i spożywają jak chleb? Lecz Boga nie wzywali!
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(53:5) Czy nie mają poznania ci wszyscy czyniący nieprawość, Chętni kąsać mój lud? Jedzą chleb, lecz do Boga nie wołają.
19.TOR.PRZ.Czy nie mają poznania wszyscy czyniący nieprawość, jedzący mój lud, tak jak zjedli chleb, do Boga nie zawołali.