« Psal 53:6 Księga Psalmów 54:1 Psal 54:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(53:1) Boże, w imieniu twojem zbawiona mie uczyń a we czci twojej zbaw mie!
2.PS.PUŁAWSKI(53:1) Boże, w jimieniu twoim zbawionym mie uczyń a w mocy twojej sędzi mie!
3.WUJEK.1923(54:1) Na koniec, w wierszach, wyrozumienia Dawidowi. (54:2) Kiedy przyszli Zyphejanie, i rzekli do Saula: Aza się u nas Dawid nie zataił? (54:3) 1 Boże, w imię twoje zbaw mię, a w mocy twojéj sądź mię.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa nauczająca. (54:2) Gdy przyszli Zyfejczycy, i rzekli do Saula: Dawid się kryje przed tobą u nas. (54:3) Boże! dla imienia twego wybaw mię, a w mocy twojej podejmij się sprawy mojej.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, na Neginot. Psalm pouczający Dawida, gdy przyszli mieszkańcy Zif i powiedzieli do Saula: Dawid się u nas ukrywa. Boże, wybaw mnie twoim imieniem i twoją mocą broń mojej sprawy.
6.PS.BYCZ.1854(54:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania, na-lutniach, nauczający-śpiéw Dawida. (54:2) Za-przyjścia Zyfijczyków, gdy-rzekli do Saula: azaliż nie Dawid, ukrytym u-nas? (54:3) O-Boże! Imieniem-Twém oswobódź-mię; a,-mocą-Twoją, sprawiedliwość-wymiérz-mi.
7.GÖTZE.1937(54:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Na strunach. Pouczenie Dawida. (54:2) Gdy przyszli Zyfejczycy i rzekli do Saula: Czy nie u nas ukrywa się Dawid? (54:3) Boże, przez imię Twoje wybaw mię, wywiedź prawo moje przez moc Twoją!
8.CYLKOW(54:1) Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu instrumentów smyczkowych. Dumanie Dawida. (54:2) Gdy przyszli Zyfejczycy i rzekli do Saula: Oto Dawid ukrywa się wśród nas. (54:3) Panie, imieniem Twojém dopomóż mi i wszechmocą Twoją broń mnie.
9.KRUSZYŃSKI(54:1) Przełożonemu chóru. Na instrumenty strunowe. Ku wyrozumieniu. (Psalm) Dawida. (54:2) Gdy przyszli Zyfejczycy i rzekli Saulowi: Czyż Dawid nie ukrywa się u nas? (54:3) Boże! w imię Twoje zbaw mnie i według mocy Twej osądź mnie.
10.ASZKENAZY (54:1) Dyrygentowi muzycznemu. - Dawida (śpiew) ku wyrozumieniu. (54:2) Gdy przyszli Zyfici i powiedzieli Saulowi: "wszak Dawid ukrywa się wśród nas". (54:3) Boże, wybaw mnie imieniem Twem, a Twą siłą mocarną spraw mój sąd.
11.SZERUDA(54:1) Przewodnikowi chóru z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida. (54:2) Gdy przyszli Zyfejczycy i rzekli do Saula: Dawid ukrywa się u nas. (54:3) Boże! Wspomóż mnie w swym imieniu i ujmij się w mocy swojej za sprawą moją.
12.TYSIĄCL.WYD1(53:1) Kierownikowi chóru. Na lutnie. Maskil. Dawidowy. (53:2) Gdy Zifejczycy przybyli do Saula mówiąc: «Oto Dawid u nas schowany się ukrywa». (53:3) Boże, zbaw mnie, w imę swoje, mocą swoją broń mej sprawy!
13.TYSIĄCL.WYD5(54:1) Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. (54:2) Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: Oto Dawid u nas się ukrywa. (54:3) Boże, wybaw mnie, w imię swoje, swoją mocą broń mojej sprawy!
14.BRYTYJKA(54:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida, (54:2) Gdy przyszli Zyfici i rzekli do Saula: Dawid ukrywa się u nas. (54:3) Boże, wybaw mnie w imię swojeI w mocy swojej ujmij się za sprawą moją!
15.POZNAŃSKA(54:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: na instrumenty strunowe; pieśń pouczająca Dawida - (54:2) gdy Zyfici przybyli, by oznajmić Saulowi: "Dawid ukrywa się u nas". (54:3) Boże, wybaw mnie [mocą] Twego Imienia, potęgą swoją oddaj mi sprawiedliwość!
16.WARSZ.PRASKA(54:1) Dla kierującego chórem. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca, wyśpiewana przez Dawida (54:2) wtedy, kiedy Zifejczycy przybyli do Saula i powiedzieli, że ukrywa się u nich Dawid. (54:3) O Boże, wspomóż mnie przez Twoje imię i użyj swojej siły, by przyznać mi rację.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(54:1) Przewodnikowi chóru, w towarzystwie instrumentów smyczkowych. Dumanie Dawida, (54:2) gdy przyszli Zyfejczycy i powiedzieli do Saula: Oto Dawid ukrywa się pośród nas. (54:3) Boże, wybaw mnie Twym Imieniem oraz broń mnie Twoją wszechmocą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(54:1) Dla prowadzącego chór. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. (54:2) Nawiązuje ona do Zyfitów, którzy przyszli i donieśli Saulowi, że Dawid ukrywa się pośród nich. (54:3) Boże, wybaw mnie przez wzgląd na Twe imię, Obroń mnie dzięki swej mocy!
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida. Gdy przyszli Zyfici i powiedzieli do Saula: Dawid się u nas ukrywa. Boże, wybaw mnie przez Twoje imię i Twoją potęgą broń mojej sprawy.