« Psal 54:3 Księga Psalmów 54:4 Psal 54:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(53:4) Owa wiem Bog pomaga mi a Gospodzin przyjemca jest dusze mojej.
2.PS.PUŁAWSKI(53:4) Owa wiem Bog pomaga mi a Gospodzin przyjemca ❬jest❭ dusze mojej.
3.WUJEK.1923(54:6) Bo oto Bóg mię podpomaga: a Pan jest obrońcą dusze mojéj.
4.GDAŃSKA.1881(54:6) Oto Bóg jest pomocnikiem moim: Pan jest z tymi, którzy podpierają żywot mój.
5.GDAŃSKA.2017Oto Bóg jest moim pomocnikiem; Pan jest z tymi, którzy podtrzymują moje życie.
6.PS.BYCZ.1854(54:6) Oto, Bóg, pomocnikiem dla-mnie; Pan, z-utrzymującymi życié-mojé.
7.GÖTZE.1937(54:6) Oto, Bóg jest pomocnikiem moim, Pan podpiera duszę moją.
8.CYLKOW(54:6) Oto Pan pomocą moją, Pan z tymi co wspierają duszę moję.
9.KRUSZYŃSKI(54:6) Oto Bóg pomocnikiem moim, Pan pomiędzy wspomagającymi duszę mą.
10.ASZKENAZY (54:6) A oto Bóg mym wspomożycielem, Pan wśród tych, co wspierają mą duszę.
11.SZERUDA(54:6) Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(53:6) Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie.
13.TYSIĄCL.WYD5(54:6) Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie.
14.BRYTYJKA(54:6) Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie.
15.POZNAŃSKA(54:6) Oto Bóg jest mi pomocą, Pan jest ostoją mego życia.
16.WARSZ.PRASKA(54:6) Ale Bóg mnie wspomaga, Pan chroni moje życie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(54:6) Oto Bóg jest moją pomocą; Pan jest z tymi, którzy wspierają moją duszę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(54:6) Jednak Bóg jest mym opiekunem! Pan jest oparciem dla mej duszy!
19.TOR.PRZ.Oto Bóg mi pomaga; Pan podtrzymuje moją duszę.