« Psal 54:6 Księga Psalmów 54:7 Psal 55:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(53:7) Bo ze wszego zamętka wytargł jeś mie i na nieprzyjaciele moje wzglądało oko moje.
2.PS.PUŁAWSKI(53:7) Bo ze wszelkiego zamętka wytargł jeś mie i moich nieprzyjacioł nienaźrzało jest oko moje.
3.WUJEK.1923(54:9) Bo ze wszelkiego utrapienia wyrwałeś mię, a oko moje wzgardziło nieprzyjacioły moje.
4.GDAŃSKA.1881(54:9) Gdyż z każdego utrapienia wyrwałeś mię, a pomstę nad nieprzyjaciołmi mymi oglądało oko moje.
5.GDAŃSKA.2017Uwolniłeś mnie bowiem z każdego utrapienia, a moje oko widziało zemstę nad moimi wrogami.
6.PS.BYCZ.1854(54:9) Bo, z-wszelkiéj niedoli, oswobodziło-mię; a,-u-nieprzyjaciół-mych, widziało oko-mé, zazdrość.
7.GÖTZE.1937(54:9) Albowiem z wszystkich uciśnień wybawiłeś mię, a oko moje lubuje się pomstą nad wrogami moimi.
8.CYLKOW(54:9) Bo ze wszelkiéj niedoli ocalił mnie, a nad wrogami mojemi znęcało się oko moje.
9.KRUSZYŃSKI(54:9) Ze wszelkiego utrapienia wybawiłeś mnie, a nieprzyjaciół mych oglądało oko moje.
10.ASZKENAZY (54:9) Iż wyrwał mnie z wszelkiego utrapienia a oko me napatrzyło się mych wrogów.
11.SZERUDA(54:9) Bo z wszelkiej niedoli wyratował mię, a oko me napawało się widokiem nieprzyjaciół moich.
12.TYSIĄCL.WYD1(53:9) bo wyrwało mię z wszelkiej udręki, a hańbę mych wrogów widzi moje oko.
13.TYSIĄCL.WYD5(54:9) bo wybawiło mnie z wszelkiej udręki, a moje oko ujrzało hańbę moich wrogów.
14.BRYTYJKA(54:9) Bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie, Tak że oko moje spoglądało z wysoka na nieprzyjaciół moich.
15.POZNAŃSKA(54:9) Ono wyzwoliło mnie z wszelkiego ucisku, a oko me napawa się widokiem [upadku] moich wrogów.
16.WARSZ.PRASKA(54:9) Pan mnie wydobył z wszelkich ucisków i mogę z góry patrzeć na poniżenie wrogów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(54:9) Gdyż Pan ocalił mnie z wszelkiej niewoli, a me oko przyglądało się moim wrogom.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(54:9) Bo wyratowało mnie z wszelkiej niedoli I niepokonany spojrzałem na mych wrogów.
19.TOR.PRZ.Uwolniłeś mnie bowiem z każdego utrapienia, a moje oko spojrzało triumfalnie na moich wrogów.