« Psal 54:7 Księga Psalmów 55:1 Psal 55:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:1a) Wysłuszaj, Boże, modlitwę moję i nie wzgardzaj prośbą moją,
2.PS.PUŁAWSKI(54:1a) Wysłuchaj, Boże, modlitwę moję i nie gardzi prośbą moją,
3.WUJEK.1923(55:1) Na koniec, w wierszach, wyrozumienia Dawidowi. (55:2) Wysłuchaj, Boże, modlitwę, a nie wzgardzaj prośby mojéj.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa nauczająca. (55:2) W uszy swe przyjmij, o Boże! modlitwę moję, a nie kryj się przed prośbą moją:
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, na Neginot. Pieśń pouczająca Dawida. Boże, nakłoń ucha ku mojej modlitwie i nie ukrywaj się przed moją prośbą.
6.PS.BYCZ.1854(55:1) Naczelnikowi-muzyki dany do grania, na lutniach, nauczający śpiéw Dawida. (55:2) Posłuchaj, o-Boże! modlitwy-mojéj, i,-nie ukrywaj-się, przed-błaganiem-mojém.
7.GÖTZE.1937(55:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Na strunach. Pouczenie Dawida. (55:2) Zważ, o Boże, na modlitwę moją, i nie skrywaj się przed błaganiem mojem.
8.CYLKOW(55:1) Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu instrumentów smyczkowych. Dumanie Dawida. (55:2) Wysłuchaj Panie modlitwę moję, a nie odwracaj się od błagania mojego.
9.KRUSZYŃSKI(55:1) Przełożonemu chóru. Na instrumenty strunowe. Ku wyrozumieniu. (Psalm) Dawida. (55:2) Wysłuchaj, Boże, modlitwy mej, a nie ukrywaj się przed prośbą mą!
10.ASZKENAZY (55:1) Dyrygentowi muzycznemu. - Dawida ku wyrozumieniu (śpiew). (55:2) Nachyl, o Boże. ucha mej modlitwie a nie ukrywaj się przed mem błaganiem.
11.SZERUDA(55:1) Przewodnikowi chóru z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida. (55:2) Wysłuchaj, Boże, modlitwy mojej, a nie ukrywaj się przed błaganiem moim!
12.TYSIĄCL.WYD1(54:1) Kierownikowi chóru. Na lutnie. Maskil. Dawidowy. (54:2) Boże, pochwyć uszami modlitwę moją, i nie odsuwaj się od mojej prośby,
13.TYSIĄCL.WYD5(55:1) Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. (55:2) Boże, nakłoń ucha na moją modlitwę i nie odwracaj się od mojej prośby,
14.BRYTYJKA(55:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida. (55:2) Boże, nakłoń ucha ku modlitwie mojej, A nie ukrywaj się przed błaganiem moim!
15.POZNAŃSKA(55:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: na instrumenty strunowe; pieśń pouczająca Dawida. (55:2) Usłysz, Boże, modlitwę moją, nie odwracaj się od mej prośby,
16.WARSZ.PRASKA(55:1) Dla kierującego chórem. Na instrumenty strunowe. Pieśń Dawida pouczająca. (55:2) Racz wysłuchać, o Boże, modlitwy mojej i nie odwracaj się od mojej prośby!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:1) Przewodnikowi chóru, w towarzystwie instrumentów smyczkowych. Dumanie Dawida. (55:2) Wysłuchaj moją modlitwę, Boże, nie odwracaj się od mojego błagania.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(55:1) Dla prowadzącego chór. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. (55:2) Boże, wysłuchaj mojej modlitwy I nie skrywaj się przed mą prośbą o łaskę.
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida. Boże, nakłoń ucha ku mojej modlitwie i nie ukrywaj się przed moją prośbą.