« Psal 55:11 Księga Psalmów 55:12 Psal 55:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:12) Bo by mie był poklął nieprzyjaciel moj, cirzpiałbych był owszem. (54:13) A by ten, jenże mie nienawidział, na mię wielikie rzeczy mołwił, skryłbych sie był snadź od niego.
2.PS.PUŁAWSKI(54:12) Bo by mie był poklął nieprzyjaciel moj, cirpiałbych był owszem. (54:13) A by ten, jenże ❬mie❭ nienawidział, na mie wielikie rzeczy mołwił, skryłbych sie był snadź od niego.
3.WUJEK.1923(55:13) Albowiem, by mi był złorzeczył nieprzyjaciel mój, wżdybych był wytrwał: i by był ten, który mię nienawidział, przeciwko mnie wielkie rzeczy mówił: snadźbych się był skrył przed nim.
4.GDAŃSKA.1881(55:13) Albowiem nie nieprzyjaciel jaki zelżył mię, inaczej zniósłbym to był; ani ten, który mię miał w nienawiści, powstał przeciwko mnie; bobym się wżdy był skrył przed nim;
5.GDAŃSKA.2017Bo to nie wróg mnie lżył, co mógłbym znieść; nie powstał przeciwko mnie ten, który mnie nienawidził – wtedy ukryłbym się przed nim;
6.GÖTZE.1937(55:13) Bo to nie jest wróg, który mnie hańbił: to byłbym zniósł; ani nie powstał przeciwko mnie nienawidzący mię, — przed nim byłbym się skrył.
7.CYLKOW(55:13) Bo nie wróg urąga mi, co bym zniósł; nie przeciwnik nademnie się wynosi, bo bym się uchronił od niego.
8.KRUSZYŃSKI(55:13) Albowiem nie nieprzyjaciel zelżył mnie, ani nie nienawidzący powstał przeciwko mnie, bo ukryłbym się przed nim.
9.ASZKENAZY (55:13) Boć nie wróg mnie lżyć będzie a ścierpiałbym, nie ktoś, kto mnie ma w nienawiści, panoszy się nademną a ukryłbym się przed nim.
10.SZERUDA(55:13) Bo mnie nie lży nieprzyjaciel - zniósłbym to - ani ktoś, kto mnie nienawidzi i wynosi się nade mnie - ukryłbym się przed nim.
11.TYSIĄCL.WYD1(54:13) Gdyby to lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił; gdyby ten, co mnie nienawidzi, przeciw mnie powstawał, ukryłbym się przed nim.
12.TYSIĄCL.WYD5(55:13) Gdybyż to lżył mnie nieprzyjaciel, zniósłbym to z pewnością; gdybyż przeciw mnie powstawał ten, który mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim.
13.BRYTYJKA(55:13) Bo to nie wróg mnie lży - Co mógłbym znieść - Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie - Mógłbym się przed nim ukryć -
14.POZNAŃSKA(55:13) Gdyby to nieprzyjaciel mnie lżył, zdołałbym to znieść; gdyby powstał przeciwko mnie ten, kto do mnie nienawiścią pała, ukryłbym się przed nim.
15.WARSZ.PRASKAGdyby mi wróg złorzeczył, zdołałbym to znieść, gdyby godził we mnie człowiek, który mnie nienawidzi mógłbym się przed nim ukryć.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:13) Gdyż nie urąga mi wróg – co bym zniósł, i przeciwnik nie wynosi się nade mnie – bo bym się uchronił od niego.
17.EIB.BIBLIA.2016(55:13) Bo gdyby to wróg mi ubliżał, Potrafiłbym to jeszcze znieść; Gdyby przeciwnik poniżał, Mógłbym się przed nim skryć -