« Psal 55:23 Księga Psalmów 56:1 Psal 56:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(55:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, bo podeptał mie człowiek, wszego dnia nagabając mącił mie.
2.PS.PUŁAWSKI(55:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, bo podeptał mie człowiek, wszego dnia nagabając mącił mie.
3.WUJEK.1923(56:1) Na koniec, za lud, który się stał od świętych oddalony, Dawidowi na napis tytułu, kiedy go Filistynowie poimali w Get. (56:2) Zmiłuj się nademną, Boże; boć mię podeptał człowiek: przez cały dzień najeżdżając, utrapił mię.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi o niemej gołębicy, na miejscach odległych, złoty psalm Dawidowy, gdy go w Gat Filistynowie pojmali. (56:2) Zmiłuj się nademną, o Boże!, bo mię chce pochłonąć człowiek; każdego dnia walcząc trapi mię.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, na Jonat elem rechokim. Miktam Dawida, gdy Filistyni schwytali go w Gat. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo chce mnie pochłonąć człowiek; każdego dnia uciska mnie walką.
6.PS.BYCZ.1854(56:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania, na nutę: O-gołębicy nieméj w oddaleniach: Dawida Złoty-wiersz; za-ujęcia go, przez Filistynów, w-mieście-Gat. (56:2) Zlituj-się-nademną, o-Boże! bo pochłania-mię człowiek; on każdego dnia, walcząc, uciemięża-mię.
7.GÖTZE.1937(56:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Według "Niemej gołębicy w oddaleniu". Złoty klejnot Dawida, gdy go Filistynowie pojmali w Gat. (56:2) Bądź mi łaskaw, o Boże, bo mnie chce pochłonąć człowiek; stale napastują i uciskają mnie.
8.CYLKOW(56:1) Przewodnikowi chóru na nutę: "gołębico niema dali": Dawida klejnot. Gdy pojmali go Filistyni w Gat. (56:2) Zmiłuj się nademną Panie, bo chce mnie pochłonąć człowiek; ustawicznie przeciwnik gnębi mnie.
9.KRUSZYŃSKI(56:1) Przełożonemu chóru. Na (nutę) "Jonath elem rehokim". Złoty Psalm Dawida, gdy go Filistyni w Geth pojmali. (56:2) Zmiłuj się nademną, Boże, ponieważ pochłania mnie człowiek; cały dzień walcząc trapi mnie.
10.ASZKENAZY (56:1) Dyrygentowi. - Z powodu gołębicy, która zamilkła w dali. Klejnot Dawidowy, gdy go trzymali Filistyni w Gath. (56:2) Zmiłuj się Boże nademną, gdyż dybie na mnie człek, gdyż dzień cały zwalczając mnie zgnębi.
11.SZERUDA(56:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: Niema gołębica w dali. Miktam Dawida. Gdy Filistynowie pojmali go w Gat. (56:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie; wojownicy prześladują mnie ustawicznie!
12.TYSIĄCL.WYD1(55:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Jonat elem rechokim". Dawidowy. Miktam. Gdy go Filistyni trzymali w Gat. (55:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, bo depcze mnie człowiek, w nieustannej walce mnie uciska.
13.TYSIĄCL.WYD5(56:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Gołębica z dalekich terebintów". Dawidowy. Miktam. Gdy go Filistyni zatrzymali w Gat. (56:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek, uciska mnie w nieustannej walce.
14.BRYTYJKA(56:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Niema gołębica w dali”. Miktam Dawidowy, Gdy Filistyni pojmali go w Gat. (56:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie; Cały dzień wrogowie uciskają mnie!
15.POZNAŃSKA(56:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: na melodię "Gołębica odległych terebintów", pieśń Dawida - gdy Filistyni go ujęli w Get. (56:2) Ulituj się nade mną, Boże, bo zawzięli się na mnie, nieustannie napastują mnie i uciskają.
16.WARSZ.PRASKA(56:1) Dla kierującego chórem. Na melodię: „Cicha gołębica z oddali”. Pieśń Dawida, wyśpiewana przez niego, gdy został schwytany przez Filistynów w Gat. (56:2) Okaż mi swoje miłosierdzie, o Boże, gdyż prześladują mnie ludzie,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(56:1) Przewodnikowi chóru na nutę: „ Niema gołębico w dali”. Klejnot Dawida, kiedy Pelisztini złapali go w Gat. (56:2) Zmiłuj się, Boże, nade mną, bo chce mnie pochłonąć człowiek; przeciwnik ustawicznie mnie gnębi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(56:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię: Cicha gołębica w dali. Dawidowy. Do złotej myśli. Filistyni schwytali go wówczas w Gat. (56:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ściga mnie człowiek; Napastnik dręczy mnie od świtu po zmierzch!
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Na nutę: „Cicha gołębica w dali”. Miktam Dawida, gdy Filistyni pojmali go w Gat. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek; napiera na mnie walcząc każdego dnia.