« Psal 56:12 Księga Psalmów 56:13 Psal 57:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(55:13) bo wytargł jeś duszę moję ze śmierci a nogi moje od upełznienia, bych lub był przed Bogiem w świecy żywych.
2.PS.PUŁAWSKI(55:13) bo jeś wytargł duszę moję ze śmierci a nogi moje od upełznienia, bych lub był przed Bogiem w światłości żywych.
3.WUJEK.1923(56:14) Albowiemeś wyrwał duszę moję od śmierci, a nogi moje od upadku, abych się podobał przed Bogiem w światłości żywiących.
4.GDAŃSKA.1881(56:14) Albowiemeś wyrwał duszę moję od śmierci, a nogi moje od upadku, abym statecznie chodził przed obliczem Bożem w światłości żyjących.
5.GDAŃSKA.2017Ocaliłeś bowiem moją duszę od śmierci, a moje nogi od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości żyjących.
6.PS.BYCZ.1854(56:14) Boś uwolnił duszę-mę od-śmierci; czyliżeś-nie wstrzymał nóg-mych od-upadku, dla-postępowania przed-obliczem Boga, w-światłości żyjących?
7.GÖTZE.1937(56:14) Albowiem wybawiłeś duszę moją od śmierci, tak, nogi moje od upadku, abym chodził przed obliczem Bożem w światłości żyjących.
8.CYLKOW(56:13) Boś ocalił duszę moję od śmierci, tak, nogi moje od upadku, bym postępował przed Panem w świetle życia.
9.KRUSZYŃSKI(56:14) Albowiem duszę mą wyrwałeś od śmierci - nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości żyjących.
10.ASZKENAZY (56:14) Boś wyrwał ze śmierci mą duszę, wszak i nogi me od potknienia, abym kroczył przed obliczem Boga w świetle żywota.
11.SZERUDA(56:14) boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w świetle żyjących.
12.TYSIĄCL.WYD1(55:14) bo zachowałeś życie me od śmierci i nogi moje od upadku, bym przed Bogiem chodził w światłości żyjących.
13.TYSIĄCL.WYD5(56:13) bo ocaliłeś moje życie od śmierci <i moje nogi od upadku>, abym chodził przed Bogiem w światłości życia.
14.BRYTYJKA(56:14) Boś od śmierci ocalił duszę moją, Nogi moje od upadku, Abym chodził przed Bogiem w światłości życia.
15.POZNAŃSKA(56:13) Bo uchroniłeś życie moje od śmierci (i nogi moje od upadku), abym chodził przed Bogiem w światłości żyjących.
16.WARSZ.PRASKA(56:14) Ty bowiem ocaliłeś mnie od śmierci, uchroniłeś moje stopy do upadku. Idę więc przed Bogiem moją drogą, mając przed sobą światłość życia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(56:14) Bo ocaliłeś od śmierci moją duszę, a moje nogi od upadku, bym chodził przed Bogiem w świetle życia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(56:14) Gdyż ocaliłeś me życie od śmierci. Tak! Ochroniłeś również me nogi przed potknięciem, Abym przechadzał się przed Tobą, Boże, W świetle życia.
19.TOR.PRZ.Ponieważ wyrwałeś moją duszę od śmierci, czyż nie uchroniłeś mych nóg od upadku, abym przechadzał się przed Bogiem w światłości życia?